Telefoonverkeer valt stil bij test noodnet millennium

De grootschalige test van het nationale noodnet is niet zonder problemen verlopen. Het telefonisch verkeer tussen tal van gemeente- en provinciehuizen kwam in de nacht van woensdag op donderdag stil te liggen tijdens de proef die werd gehouden om onverwachte tegenslag tijdens de millenniumwisseling te voorkomen....

Het noodnet is bedoeld om de communicatie tussen overheden, politie en hulpdiensten op gang te houden als het gewone telefoonnet uitvalt.

Volgens het ministerie van Verkeer en Waterstaat zijn de moeilijkheden niet te wijten aan de beperkingen van het noodnet. Er is tijdens de oefening naar schatting honderdduizend maal gebeld of gefaxt, zonder dat het noodnet gebreken heeft vertoond.

De problemen ontstonden volgens het ministerie pas toen er vanaf het noodnet naar het (mobiele) reguliere net werd gebeld. Ook zijn er moeilijkheden ontstaan door procedurele en organisatorische fouten.

Volgens een woordvoerder van Binnenlandse Zaken is het zaak de technische en organisatorische problemen aan te pakken. Hij sprak ondanks de problemen van een geslaagde oefening. 'Een oefening kan nooit mislukken, wat er ook naar voren komt, want daar kun je van leren', zei hij.

Verantwoordelijk minister Van Boxtel van Grotesteden- en Integratiebeleid geeft de Tweede Kamer op verzoek van de PvdA volgende week uitleg over de problemen. 'Er is bij deze oefeningen zoveel misgegaan', zei PvdA-Kamerlid Wagenaar.

In vrijwel elke provincie ontstonden kleine problemen. In Utrecht bleken drie gemeenten niet te zijn aangesloten op het noodnet.

Noord-Holland kampte met bereikbaarheidsproblemen, waardoor Amsterdam af en toe in een isolement terechtkwam. Bij sommige telefooncentrales bleken de noodtelefoonnummers niet te kloppen.

In Zeeland kwam de communicatie tussen gemeenten en coördinatiecentra niet of heel moeilijk tot stand. In Drenthe raakte het telefoonverkeer overbelast. Ook beschikten niet alle gemeenten in deze provincie over een faxaansluiting op het noodnet.

In Friesland bleek het fax- en telefonisch verkeer via een en dezelfde aansluiting over het noodnet te lopen. Ook Flevoland had problemen met het faxverkeer.

De autoriteiten in Limburg konden slechts met moeite in contact komen met het regionale coördinatiecentrum. In de Rotterdamse regio kon informatie niet altijd worden uitgewisseld.

Meer over