Tbs-kliniek ‘Gebouw van het jaar’

Het Forensisch Psychiatrisch Centrum de Oostvaarderskliniek in Almere is het ‘Gebouw van het jaar 2009’. De Bond van Nederlandse Architecten (BNA) koos het project van Martien Jansen (Studio M10) uit 28 ontwerpen.

De jury prijst de manier waarop Jansen bewerkstelligde dat de kliniek niet als een gesloten bastion oogt. ‘Het is een opmerkelijk tralieloos en transparant gebouwencomplex, waarin geraffineerd is gespeeld met openheid en geslotenheid.’ Volgens de beoordeling weerspiegelt het gebouw de ervaring van de architect als meubelmaker. ‘Hij heeft de rust en de toewijding om in perfectie te zoeken naar de juiste oplossing, materiaalkeuze en detaillering.’ De opdrachtgever, het ministerie van Justitie, wordt geprezen om de ‘welwillende houding’.

De architectenbond organiseert de prijs BNA Gebouw van het Jaar sinds 2006. De bond wil de aandacht vestigen op de kwaliteit van nieuw gebouwde projecten in Nederland.

Meer over