Subsidie voor jazzorkest 'op onjuiste gronden' afgewezen

De Raad voor Cultuur moet opnieuw een subsidieaanvraag van het Dutch Jazz Orchestra in behandeling nemen. De Commissie voor Bezwaarschriften van OCW vindt dat de Raad vorig jaar 'op onjuiste en onvolledige gronden' heeft geadviseerd het orkest geen meerjarige subsidie toe te kennen....

Van onze kunstredactie

AMSTERDAM

Volgens de commissie heeft de raad in zijn advies voor het Kunstenplan 1997-2000 een onjuist beeld van het Dutch Jazz Orchestra gegeven. Het oordeel dat de kwaliteit van het orkest niet meer dan 'behoorlijk' zou zijn strookt volgens de commissie niet met de grote internationale waardering. Verder gaat het advies voorbij aan de bijzondere functie van het orkest, dat vergeten jazzcomponisten speelt, en de aansluiting die bij de muziekwetenschap wordt gezocht.

'De staatssecretaris had kunnen en moeten concluderen dat het advies onvoldoende gemotiveerd was', aldus de commissie, die ook constateert dat in de raad geen jazzdeskundigen zitting hebben en dat daardoor twijfel bestaat over de expertise op dit terrein.

Het Dutch Jazz Orchestra werd in 1983 opgericht als hobby-orkest, maar ontwikkelde zich tot een professioneel ensemble waarin een oudere generatie muzikanten samenwerkt met jongere solisten als de pianist Rob van Bavel en saxofonist Toon Roos.

Vooral dankzij de cd Portrait of a Silk Thread uit 1995 heeft het Dutch Jazz Orchestra onder leiding van Jerry van Rooijen internationaal succes geboekt. Op deze cd speelt het orkest onbekende stukken van de componist Billy Strayhorn (1915-1967), die de Nederlandse musicoloog Walter van de Leur in Amerikaanse archieven ontdekte.

Meer over