Subsidie aan Kosmopolis stopgezet om tekorten

Financiële gat blijkt noggroter dan gedacht...

Van onze verslaggever Harmen Bockma

Amsterdam Kosmopolis, de stichting die door middel van kunst en cultuur bevolkingsgroepen nader tot elkaar had moeten brengen, houdt na twee jaar op te bestaan. Minister Plasterk van Cultuur en staatssecretaris voor Europese Zaken Timmermans hebben de subsidie ingetrokken.

Kosmopolis, dat in twee jaar tijd 5 miljoen euro subsidie ontving, kampt met een financieel tekort dat nog groter blijkt te zijn dan de 3 ton waarover eerder werd gesproken. ‘De precieze omvang van het tekort is tot op heden onzeker’, schrijft Plasterk in een brief aan de Tweede Kamer.

Eerder deze maand werd al duidelijk dat Kosmopolis in grote problemen verkeerde. Uit de brief blijkt dat het bestuur van Kosmopolis, dat onder voorzitterschap staat van oud-staatssecretaris Medy van der Laan van Cultuur, op 8 december alarm sloeg bij de ministeries van OCW en Buitenlandse Zaken. Daarop werd direct de subsidieverlening opgeschort.

Het bestuur deed vervolgens onderzoek naar de tekorten en hoe die ingelopen kunnen worden. ‘In de loop van januari is gebleken dat de tekorten groter zijn dan aanvankelijk gedacht’, schrijft Plasterk.

Kosmopolis, bedacht door Van der Laan toen zij nog staatssecretaris was, moest de dialoog tussen bevolkingsgroepen in Nederland bevorderen met behulp van kunst en cultuur. Die dialoog was volgens Van der Laan hoognodig om de verstoorde verhoudingen als gevolg van onder andere de moorden op Pim Fortuyn en Theo van Gogh te herstellen.

Onder leiding van creatief directeur Rachida Azough en zakelijk directeur Jantien Hadders ontplooide Kosmopolis in 2007 een groot aantal activiteiten. Volgens ingewijden ontstonden daardoor al snel geldproblemen.

Een deel van de 5 miljoen van ‘Kosmopolis landelijk’, zoals het in de wandelgangen wordt genoemd, is verdeeld onder zelfstandige stichtingen in Rotterdam, Den Haag en Utrecht, die ook de naam Kosmopolis dragen. Deze stichtingen blijven wel subsidie ontvangen, omdat ze volgens Plasterk en Timmermans goed functioneren.

De twee bewindslieden benadrukken dat de problemen bij Kosmopolis niet ten koste mogen gaan van de onderliggende doelstelling, ‘het bevorderen van de interculturele dialoog door middel van kunst en cultuur’. Plasterk schrijft dat hij daarover in gesprek is met ‘andere partners’.

Plasterk heeft de Raad voor Cultuur gevraagd een evaluatie uit te brengen over Kosmopolis.

Meer over