‘Stel Historisch Museum uit’

Minister Plasterk van OCW moet de keuze van een plek voor het Nationaal Historisch Museum (NHM) uitstellen. Eerst moet hij de taak en inhoud van zo’n museum helder zien te krijgen....

Plasterk wil nog vóór de zomer een keuze maken voor Amsterdam, Den Haag of Arnhem, de drie steden die hij uitnodigde een voorstel te doen voor een NHM binnen hun grenzen. De minister wil ‘het historisch besef vooral bij jongeren vergroten’ met een ‘voorziening die complementair is aan het bestaande aanbod van historische musea’, schrijft de NMV. ‘Is het dan niet wijzer eerst in kaart te brengen welk aanbod reeds aanwezig is (. . .) en eerst duidelijkheid te verschaffen in welke behoefte nu precies voorzien moet worden? Kort gezegd, is één locatie en één museum daarvoor de enige oplossing?’

Han Bakker: ‘Ik vind nog heel veel onduidelijk in de discussie. Voor wie is dat NHM nou precies bedoeld? Toch niet alleen voor de groep die nu nooit in een museum komt? Dat is wel de indruk die blijft hangen.’ Volgens Kees van Twist gaan de huidige NHM-plannen voorbij aan tal van regionale initiatieven. Hij noemt het Groninger Forum, een spectaculair nieuw gebouw midden in de stad dat in 2012 opengaat, waarin onder andere Van Twists museum, het filmtheater Images en de bibliotheek een programma verzorgen over ‘Groninger verleden en actualiteit’: ‘Zulke projecten passen veel beter in de Nederlandse traditie dan één nationaal geschiedenismuseum.’

Bakker bepleit een NHM in de vorm van een netwerk van samenwerking en uitwisseling tussen bestaande instellingen. Een nationaal museum zou eerder een ‘uitkijktoren’ moeten zijn, die de bezoekers in contact brengt met de ‘lieux de mémoire’ (herinneringsplekken) in heel Nederland. ‘Stel, je bent geboren en getogen in Limburg’, zegt Bakker. ‘Die provincie heeft een heel complexe en sterk afwijkende geschiedenis, zij hoorde lange tijd nauwelijks bij wat nu Nederland is. Waarom zouden Limburgers daarvan kennis moeten nemen in Den Haag of Amsterdam?’ De geschiedenis van Nederland, zegt Bakker, is een optelsom van lokale en regionale verhalen.

Plasterk kreeg ook een brief van de stad Nijmegen. Die wil dat de minister alsnog een ‘openbare aanbestedingsprocedure’ start, zodat iedere Nederlandse stad kan meedingen naar een NHM. Nijmegen, de oudste stad van Nederland, zal dan ‘niet nalaten een ‘bod’ te doen’. Eerder deze week wierpen Almere en Utrecht zich al op als NHM-kandidaten.

Meer over