STADS- OF STADSDEELDICHTER?

Tijdens een rumoerig verlopen Gedichtenbal eind januari in het Amsterdamse Paradiso stelde Adriaan Jaeggi zich aan het publiek voor als de eerste stadsdichter van de hoofdstad....

Arjan Peters

Jaeggi's eerste proeve, Toeristisch intermezzo, verscheen onlangs in hetorgaan Stadsdeelnieuws Centrum, eindigend met een dubieus metrum: 'Hoefjesklinken in de nacht./ Een nijlpaard gaapt in de Prinsengracht.'

Op de site RottendStaalOnline werd bezwaar aangetekend: Jaeggi noemtzich stadsdichter, maar is slechts de eerste stadsdeel-dichter. Eenstadsdichter hoort door B & W officieel te worden aangesteld. Dat opentperspectieven voor de andere dichters die de hoofdstad telt: Menno Wigman,Hagar Peeters, Mustafa Stitou, Tsead Bruinja.

Want door wie was Jaeggi eigenlijk gekozen? Een pijnlijke vraag, diedoor de dichter-columnist-prozaïst niettemin opgeruimd werd beantwoord inzijn toespraak in Paradiso, ook afgedrukt op zijn site Jaeggi blogt: erwaren geen andere deelnemers.

De auteur had zich niets aangetrokken van het terughoudende advies uit2004 van de Kunstraad over de instelling van een stadsdichterschap aancultuurwethouder Belliot. Jaeggi plaatste een oproep in Het Parool enreflecteerde als enige, waarop hij een positief antwoord kreeg van destadsdeelraad Centrum. Zo lang een reactie van andere dichters uitblijft,kan Jaeggi zich Amsterdams stadsdichter wanen.

Arjan Peters

Meer over