BladHelden

Sporttijdschrift Helden reconstrueert hoe Hans van Zetten onderzoek naar turnmisstanden tegenwerkte

Het normaal gesproken positief gestemde tijdschrift Helden wijdt een elf pagina’s tellend artikel aan de rol die NOS-commentator Hans van Zetten speelde in de club Pro Patria. De trainer van Pro Patria kwam dit jaar in opspraak.

‘Helden’. Beeld
‘Helden’.

In de stroom onthullingen over misstanden in de turnwereld komt deze week ook Helden (ondertitel: Voorbij bloed, zweet en tranen) met een spraakmakend verhaal. De schijnwerper staat op de veelbejubelde NOS-commentator Hans van Zetten, de man die het Nederlands tijdens de gouden olympische oefening van Epke Zonderland in 2012 verrijkte met het sindsdien ontelbare malen gekopieerde ‘en hij staat’.

Met een jongere collega, hoofdredacteur Jasper Boks, maakte de oude vos Frits Barend voor Helden een reconstructie van wat in het blad een ‘turnvendetta’ werd genoemd. De centrale figuur is Van Zetten, oud-militair en oud-bondscoach van de turnsters. Hij zou in 2012 zijn begonnen met het tegenwerken van een onderzoek naar de misstanden in de turnwereld, uit persoonlijke motieven.

Van Zetten is erelid van de club die in opspraak kwam, Pro Patria. Oud-trainer Frank Louter van Pro Patria wordt beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag in de turnzaal. Elf pagina’s telt de reconstructie en de conclusie van de twee journalisten over Van Zetten is helder én sterk opiniërend: ‘(...) hij is er als adviseur, erelid én spindoctor van Pro Patria toch maar mooi in geslaagd acht jaar lang van een beerput ook een doofpot te maken.’

Het stuk is ongebruikelijk. Helden eert gewoonlijk de sport en de sporters, nieuwsgaring heeft geen prioriteit. Misschien dat het verhaal daarom ook niet op de cover staat aangekondigd. Daar krijgen Ronald en Bartina Koeman alle ruimte en worden de namen genoemd van andere hoofdrolspelers in het nummer over het sportjaar 2020: Anna van der Breggen, Sven Kramer en Stefan de Vrij, onder meer.

De coverfoto van het echtpaar Koeman doet sterk denken aan soortgelijke foto’s van een ander stel, Willem-Alexander en Máxima. Ronald en Bartina Koeman kregen bezoek van de oprichters van Helden, vader Frits en dochter Barbara Barend.

Oude contacten betalen zich hier uit. Niet veel journalisten krijgen de kans om uitgebreid en in de privésfeer met de trainer van Barcelona en zijn vrouw te praten. Uitgebreid komen onder meer de gezondheidsproblemen van het echtpaar ter sprake. Ook over zijn eerste maanden als trainer van Barcelona is Koeman openhartig, zonder onthullingen te doen.

De vijf columnisten van Helden, allemaal mannen en op één na (Özcan Akyol) de vijftig ruimschoots gepasseerd, hebben opdracht gekregen om hun licht te laten schijnen op het sportjaar 2020. De eerste zin van Peter Heerschop vat alles wel zo’n beetje samen: ‘Het was een vreemd, gemankeerd sportjaar.’

Meer over