Sorgdrager pleit voor minister van Cultuur

De vertrekkende voorzitter van de Raad voor Cultuur vindt dat Nederland een minister voor Cultuur moet krijgen. Nu is de portefeuille nog ondergebracht bij een staatssecretaris....

Sorgdrager is zes jaar voorzitter geweest van de Raad voor Cultuur, het belangrijkste adviesorgaan van de regering op het gebied van kunst. Zij vindt het draagvlak voor kunst in Nederland te gering. ‘Wie maakt zich druk over kunst in Nederland? De kunstwereld en een handjevol mensen uit het bedrijfsleven. Dat is te weinig.’

Sinds midden jaren negentig is de cultuurportefeuille niet meer bij een minister ondergebracht. Volgens Sorgdrager kan een minister kunst beter op de agenda van de regering krijgen omdat hij ‘meer power heeft’ en in tegenstelling tot een staatssecretaris altijd deel uitmaakt van het kabinetsberaad.

Sorgdrager was van 1994 tot 1998 minister van Justitie en ‘in mijn tijd kwam cultuur in de ministerraad niet aan de orde’. Ook vindt ze dat de Tweede Kamer er nu niet in slaagt minstens een keer per jaar een serieus debat over cultuur te voeren. ‘Al gaat het maar over de culturele identiteit van het land.’

Onderwijs zou volgens Sorgdrager, die 1 januari 2006 naar de Raad van State vertrekt, een belangrijke rol kunnen spelen om het culturele bewustzijn van de Nederlanders te verbreden. ‘We hebben de cultuur in het onderwijs laten verslonzen.’ Ze wil dat een minister van OCW de O van onderwijs en de C van Cultuur samenvoegt tot een portefeuille. Vorige maand presenteerde de PvdA de nota De kracht van kunst. Daarin wordt ook gepleit voor een cultuurminister.

Winnie Sorgdrager wordt als voorzitter van de Raad voor Cultuur opgevolgd door Els Swaab.

Meer over