Serviesfabriek De Ster komt in Zweedse handen

De jarenlange loopgravenoorlog rond Joost Ritman, zijn befaamde bibliotheek en zijn omstreden bedrijf De Ster is eindelijk ten einde. De Ster wordt verkocht aan een Zweeds concern, en Ritman krijgt zijn biblitheek terug....

Dit is de uitkomst van onderhandelingen tussen ING en Ritman die enkele maanden hebben geduurd. Tot nu toe eiste Ritman altijd 'zijn' bibliotheek en 'zijn' fabriek terug. Waarom hij nu instemt in de verkoop van De Ster aan een andere partij, is niet bekend. Ritman zelf hield zich gisteren onbereikbaar.

Ritman was eigenaar van het goeddraaiende bedrijf De Ster, maar gebruikte bedrijfskredieten op grote schaal om boeken te verzamelen, die werden ondergebracht in zijn Bibliotheca Philosophica Hermetica. De waarde van de verzameling steeg tot 150 miljoen.

Mede dankzij deze 'investering' kwam Der Ster in 1993 in financiële problemen. ING, die 400 miljoen aan kredieten had uitstaan, nam zowel de fabriek als de boekenverzameling in bezit, omdat het op beide een pandrecht had. Sindsdien procederen Ritman en ING onophoudelijk tegen elkaar. Ritman wilde zowel zijn boeken als zijn fabriek terug.

Twee jaar geleden dreigde ING nog boeken uit de verzameling te laten veilen, wat de wereld van kunstliefhebbers in rep en roer bracht. In 1994 werd de verzameling al op de lijst van beschermd cultuurbezit gezet, en in 1997 voerde de Raad van Cultuur de status van de collectie op tot onvervangbaar en onmisbaar voor het Nederlandse cultuurbezit. Zelfs het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen bemoeide zich met het lot van de collectie.

Blijkbaar heeft de verkoop van De Ster aan het Zweedse concern Duni genoeg opgeleverd om ING tevreden te stellen. Noch ING noch De Ster wilden een prijs onthullen. ING wilde wel kwijt blij te zijn dat de kwestie was opgelost. 'Niemand vordert nog iets van wie ook, het is écht helemaal afgerond', zegt de woordvoerder. Bovendien is ING nu af van een kostenpost van een ton per maand voor het instandhouden van Ritmans oude boeken.

Ook De Ster zelf is erg blij. Directeur P. de Bruin maakt duidelijk dat Duni zijn eigen keuze is. 'Tot nu toe waren er steeds financiële partijen om De Ster over te nemen, maar dan konden we net zo goed bij ING blijven.' Hij beschouwt ING als een goed rentmeester; zo mocht De Ster vorig jaar nog van zijn tijdelijke eigenaar een grote overname plegen. Er werken nu 1200 mensen bij de groep.

Duni maakt 'klassepapier voor op tafel' zoals De Bruin het omschrijft: tafellakens en servetten dus, en zet daarin 1,3 miljard gulden om. De Ster zet met zijn wegwerpplastic-servies voor vliegtuigen 520 miljoen om. De twee bedrijven hebben enkele raakvlakken, waardoor ze van elkaars distributienetwerk kunnen profiteren. Zo kan Duni zijn ontwerpen gebruiken voor het plastic van De Ster. Duni is eigendom van twee Zweedse investeringsmaatschappijen; één daarvan maakt deel uit van het Wallenberg-imperium. Duni zou binnen enkele jaren naar de beurs willen.

Meer over