Rijks wil meer internationaal werk exposeren

Het Rijksmuseum in Amsterdam wil op het gebied van de oude schilderkunst een meer internationale koers gaan varen. Waar tot nu toe bij tijdelijke tentoonstellingen de eigen - Nederlandse - collectie het uitgangspunt vormde, moeten er meer exposities komen die aan buitenlandse meesters zijn gewijd....

Van onze verslaggeefster

AMSTERDAM

Deze beleidswijziging, die wordt voorgestaan door directeur Ronald de Leeuw, zal mogelijk nog voor het jaar 2000 zijn beslag krijgen. De Leeuw wil een versoepeling van de tot dusver vrij streng gehandhaafde regel dat het museum selecteert uit zijn permanente collectie. De directeur ontkent evenwel een rigoureuze verschuiving in het aankoopbeleid van het museum, zoals die werd gesuggereerd in het laatste nummer van The Art Newspaper.

In principe zijn in de tentoonstellingsplannen tot en met zomer 1999 de Hollandse meesters het middelpunt. Maar de directie denkt erover misschien al eerder dan in het jaar 2000 een internationale expositie in te plannen. 'We zijn de mogelijkheden aan het onderzoeken. Het betreft dan een eventuele tijdelijke uitwisseling van stukken', aldus woordvoerder Frans van der Avert. '

Meer over