Rijks koopt Michael Sweerts

De gemeente Haarlem en het Rijksmuseum in Amsterdam willen een beroep doen op het ministerie van OCW bij de onderlinge verkoop van het schilderij van De Academie van Michael Sweerts (1618-1664)....

De opbrengst van de aankoop zal besteed worden aan een nieuw depot vanhet Haarlemse museum, waarvoor de gemeente nog drie miljoen euro nodigheeft. De waarde van het schilderij van Sweerts wordt geschat op 6 miljoeneuro. Twee maanden geleden ontstond tumult over een mogelijke verkoop,omdat bleek dat het doek van Sweerts nationaal erfgoed is, en dus inNederland moet blijven. Kort daarna meldde het Rijksmuseum zich alspotentiële koper. Onbekend is wat het Rijksmuseum voor het schilderij wilbetalen.

Meer over