Rechter veroordeelt subsidiestop

Stoppen subsidie Theatercompagnie onrechtmatig...

Amsterdam De Theatercompagnie, het toneelgezelschap van Theu Boermans, krijgt ten onrechte geen subsidie meer van het Fonds voor de Podiumkunsten. Dat heeft de Amsterdamse rechtbank dinsdag bepaald. ‘Wij zijn hier volkomen door verrast, en hebben inmiddels besloten in beroep te gaan bij de Raad van State’, reageert George Lawson, directeur van het Fonds.

Volgens de Amsterdamse rechter is het advies waarop het Fonds zijn negatieve beslissing heeft gebaseerd ondeugdelijk, omdat een van de adviseurs niet onpartijdig zou zijn.

Het betreft hier Jarrod Francisco, die directeur is van de Stichting Likeminds. Ook zijn organisatie vroeg subsidie aan bij het Fonds, en dat vindt de rechter ontoelaatbaar. Volgens Lawson heeft dit grote consequenties voor het hele subsidiesysteem in de kunstwereld. ‘Wij willen juist deskundigen uit de praktijk laten oordelen, en hebben daar regels voor. Als er over de eigen aanvraag wordt gesproken, gaat de betreffende adviseur de gang op.’

Niettemin vindt de rechter dat Francisco in dit geval de schijn tegen heeft, omdat hij door anderen negatief te adviseren de kans op subsidie voor zijn eigen groep vergroot. Bij het Fonds is 2,5 keer zoveel subsidie aangevraagd als er geld beschikbaar is.

Volgens Hans Brouwer, zakelijk leider van De Theatercompagnie, wordt met deze uitspraak ‘de bijl aan de wortels van het subsidiesysteem gezet.’ Brouwer: ‘Dit betekent namelijk dat ook alle andere groepen die negatief beoordeeld zijn, verhaal kunnen gaan halen.’

Theu Boermans, artistiek leider van De Theatercompagnie zegt in een reactie ‘gepast blij en bescheiden tevreden’ te zijn. Hij heeft het afgelopen jaar voortdurend voor het voortbestaan van zijn gezelschap gestreden. Tot nu toe zonder resultaat. Met deze rechterlijke uitspraak ligt alles weer open.

Brouwer: ‘Het Fonds is nu aan zet. Wij wachten af. En natuurlijk hopen wij vurig op een doorstart van onze theatergroep.’

Kunst pagina 18

Meer over