Raad krijgt toch inzage contract Stedelijk

De gemeenteraad van Amsterdam krijgt toch inzage in de toekomstige sponsorcontracten van het Stedelijk Museum. Bovendien krijgt de raad inspraak wanneer het museum delen van zijn kunstcollectie wil verkopen....

Van onze verslaggevers Rutger Pontzen en Joost Ramaer

Dat heeft wethouder van Cultuur Hannah Belliot donderdagavond laat toegezegd aan de gemeenteraad. Die boog zich over het besluit van B & W om het Stedelijk dit najaar te verzelfstandigen via een stichting. Die kan gemakkelijker eigen inkomsten werven, zoals sponsorbijdragen van bedrijven en particulieren.

Burgemeester en wethouders, het museum en de twee beoogde hoofdsponsors (ABN Amro en automerk Audi) spraken aanvankelijk af dat de contracten voor deze sponsoring geheim mochten blijven. Het stadsbestuur stelde zich op het standpunt dat de stichting zelf mag bepalen met wie zij overeenkomsten aangaat en of zij die openbaar wil maken. De gemeenteraad ging daar in eerste instantie in mee.

B & W en het museum weigerden dan ook inzage in een oude overeenkomst tussen het Stedelijk en ABN Amro, toen de Volkskrant en het weekblad Vrij Nederland daar om vroegen. Nadat beide bladen een beroep deden op de Wet Openbaarheid van Bestuur, konden zij de belangrijkste passages uit het stuk alsnog publiceren. Het eenmalige contract uit maart 2003, dat inmiddels is afgelopen, gaf de bank grote invloed tijdens een internationale tournee van stukken uit de collecties van het museum en van de ABN Amro Art Foundation.

Belliot en het Stedelijk zegden daarop alsnog inzage toe in de algemene sponsorcontracten die het zelfstandige Stedelijk straks wil afsluiten. Ook zwichtten zij voor een verzoek van PvdA en VVD, samen goed voor een meerderheid in de raad, om de raad inspraak te geven in de kunstverkopen. Stedelijk-directeur Gijs van Tuyl kwalificeerde de berichten over de sponsoring zaterdag in een gesprek met NRC Handelsblad als ‘ranzig’ en getuigend van ‘een heel benepen mentaliteit’. Het contract uit 2003 diende de artistieke agenda van het museum en de commerciële van de bank. ‘Toch mooi als het zo samenkomt?’, aldus de directeur.

Meer over