Querido helpt leesclubs met gids en speciale edities

Dit voorjaar brengt uitgeverij Querido een Leesclubgids op de markt, waarin vijftig recente titels uit Nederland en Vlaanderen worden besproken, per roman vergezeld van 'mogelijke gespreksonderwerpen'....

Het initiatief voor de gids en de speciale edities is een navolging vanvergelijkbare uitgaven die in Amerika en Engeland al langere tijd succesvolzijn. De populariteit van leesclubs is ook in Nederland de afgelopen jarensterk toegenomen, aldus publiciteitsmedewerkster Miriam Evers van Querido.'Er zijn in ons land nu al ongeveer vierduizend leesclubs.'

De gids zal jaarlijks verschijnen. De eerste komt in mei, en is gemaaktdoor Groene Amsterdammer-recensent Yves van Kempen, die Nederlandse enVlaamse romans bespreekt van onder meer A.F.Th. van der Heijden, JanSiebelink, Tom Lanoye, Annelies Verbeke en Arnon Grunberg. De gids diestaat gepland voor 2007 zal gaan over vertaalde fictie.

Naast boekbesprekingen zal de gids ook praktische tips bevatten voor hetopzetten van een leesclub, die er onder meer voor moeten zorgen, zo meldtde aanbiedingsfolder van Querido, 'dat de bijeenkomsten meer zijn danalleen een gezellige borrelavond.'

De leesclubedities gaan drie keer per jaar verschijnen. In april komende eerste: twee herdrukken van romans van Hella S. Haasse. De twaalfde drukvan Huurders en onderhuurders (1971) en de negentiende van Sleuteloog(2002) zullen in een pagina of tien worden toegelicht door NRC-criticusMargot Dijkgraaf. Wat voor soort vragen zij aan de leesclubs zalvoorleggen, was Miriam Evers gisteren nog niet bekend: 'We moeten haartekst nog binnenkrijgen.'

Desgevraagd blijkt Margot Dijkgraaf juist met de afronding bezig tezijn: 'Dit is wel heel toevallig. Ik sta op dit moment voor de deur vanHella Haasse. Om haar mijn nawoord en vragenlijst te laten zien.

'Waar mijn vragen over gaan? Veelal over de opbouw van de boeken, maarer zitten er ook tussen van het type: welke personages vind je sympathiek?Suggesties kortom waar iedereen mee uit de voeten moet kunnen. Het isuitdrukkelijk niet mijn bedoeling complexe academische kwesties aan teroeren.'

Een pikant gegeven, dat vanaf april tot verhitte taferelen tijdensleesclubavondjes kan voeren: in Huurders en onderhuurders stuit deonderzoekende huisvrouw Dora Durpels onder meer op de intrigerendeonderhuurster Lilian Horkes, de frauderende penningmeester van eenVrouwenleeskring.

Meer over