PTT Telecom moet inschikken voor Libertel

PTT Telecom dreigt een deel van zijn telecomfrequenties te moeten afstaan om het capaciteitstekort bij de snelgroeiende concurrent Libertel op te lossen....

Van onze verslaggever

René Bogaarts

EDE

Volgens afspraken die twee jaar geleden gemaakt zijn, moet de overheid Libertel een deel van de 900 megaherz-band beschikbaar stellen zodra het aantal door Libertel afgehandelde gesprekken een bepaalde norm overschrijdt. 'Dat gebeurt binnenkort. Wij hebben de aanvraag ingediend', aldus Libertel-directeur J. de Wit. De 900 megaherz-band wordt nu gebruikt door ATF, het oude, analoge telefoonnet van PTT Telecom.

'Dat net is niet beschikbaar voor Libertel, want het zit vol. Het heeft bijna 300 duizend gebruikers', zegt een woordvoerster van PTT Telecom. 'Het is zeer succesvol, en het zou raar zijn als we er mensen af zouden gooien.'

Tijdens een seminar over telecommunicatie vertelde De Wit gisteren dat het ministerie van Verkeer en Waterstaat met PTT Telecom overlegt over de manier waarop de 900 megaherz-band kan worden vrijgemaakt voor Libertel. Dat wordt echter door de woordvoerster van PTT Telecom ontkend. 'Wij hebben met ons eigen digitale net soortgelijke normen eind vorig jaar al overschreden. Wij praten met het ministerie over de vraag hoe onze capaciteit kan worden uitgebreid.'

Een woordvoerder van het ministerie van Verkeer en Waterstaat bevestigt echter dat 'er op basis van de Wet Telecommunicatie Voorzieningen frequenties uit het ATF-net moeten worden vrijgemaakt' om capaciteitsproblemen bij Libertel op te lossen. 'Het overleg daarover is geopend, maar er zijn nog geen besluiten genomen', aldus de woordvoerder.

PTT Telecom hoopt dat er extra capaciteit vrijkomt als de telecombedrijven gebruik kunnen maken van de frequenties die worden gebruikt door Nozema, de beheerder van het zenderpark voor de omroepen. Probleem is echter dat het contract met Nozema loopt tot het jaar 2000. Zowel PTT Telecom als Libertel kunnen zolang niet wachten.

In bedekte termen beschuldigde De Wit concurrent PTT Telecom van 'koppelverkoop', hetgeen volgens Europese regels verboden is. 'Ik hoor geruchten dat iemand in de markt met zakelijke gebruikers verbale afspraken maakt over vaste, mobiele en data-diensten', zegt hij. 'Volgens Brussel moeten kosten echter transparant zijn, omdat specialistische nieuwkomers anders moeilijker op de markt kunnen komen.'

De Wit geeft toe dat die 'iemand' alleen PTT Telecom kan zijn. Bewijzen ontbreken, omdat geen van de zakelijke afnemers bereid is toe te geven zulke afspraken te hebben gemaakt. 'Ik heb geen getuigen. Koppelverkoop is lastig aan te tonen.' De Wit zegt niet bang te zijn door PTT Telecom wegens laster voor de rechter gedaagd te worden.

Gisteren bleek het vertrouwen van zakelijke klanten in PTT Telecom weer te zijn gegroeid. Volgens een enquête van de vereniging van telecomgrootverbruikers BTG wil nog maar 42 procent van de grote klanten overstappen op een aqndere mobiele aanbieder dan PTT Telecom; vorig jaar was dat nog 64 procent. Wilde vorig jaar 74 procent zijn bedrijfscentrales voortaan laten onderhouden door een ander, dit jaar is dat teruggelopen tot 28 procent. Alleen bij internationaal bellen geeft nog 57 procent aan liever in zee te gaan met een concurrent van PTT Telecom, nauwelijks minder dan de 62 procent vorig jaar.

De Wit kondigde gisteren aan dat Libertel het huidige, onoverzichtelijke aanbod van abonnementen vanaf 1 juni wordt vereenvoudigd. Zakelijke gebruikers die het belgedrag van hun werknemers hebben laten analyseren, krijgen van Libertel de garantie dat zij automatisch het meest voordelige abonnement krijgen. Voor privé-gebruikers komt Libertel met een 'instaptarief'. Op basis van hun eigen belgedrag kunnen ze kostenloos en op elk gewenst moment overstappen op een gunstiger abonnement.

Meer over