Prikkelende samenwerking Rosa Ensemble en Jan Jaap van der Wal

Rosa Ensemble..

Merijn Henfling

* * *

Den haag Wat doet zo’n gevestigde cabaretier toch bij zo’n subsidietrekkend clubje?, vraagt Jan Jaap van der Wal zich hardop af. Met het Rosa Ensemble brengt hij nu De Kellner en de Levenden, een muzikale vertelling naar het boek van Simon Vestdijk. Het experimentele muziekgezelschap zou willen meeliften op zijn bekende naam, oppert hij. Van der Wal zet de tegenstellingen tussen beide werelden – het cabaret en de moderne muziek – stevig aan.

In werkelijkheid is deze productie voor beide partijen een nieuwe, prikkelende manier om een klassiek verhaal te brengen. De cabaretier is de verteller, de muzikanten en zangeres Stephanie Pan zorgen voor de soundscape. De wisselwerking pakt goed uit: Van der Wal zet het verhaal stevig naar zijn hand, met komische uitweidingen en improvisaties, terwijl de muzikanten hem bij de les houden, zijn woorden muzikaal optillen en soms ook hun eigen gang gaan.

Jan Jaap van der Wal is niet vies van een beetje moraal in zijn eigen shows, wat dat betreft is de keuze voor deze roman van Vestdijk een interessante. De Kellner en de Levenden staat bol van de ethisch-religieuze vragen: twaalf flatbewoners worden afgevoerd naar een stationswachtkamer, en daar worden ze, als in Het Laatste Oordeel, geconfronteerd met hun eigen tekortkomingen en morele kwesties over goed en fout.

Van der Wal gebruikt thema’s uit het verhaal voor eigen bespiegelingen over moraal anno nu. Hij vertelt over zijn cynisme dat ontstaat als hij, achter dingen die hij bewondert, opeens het systeem gaat zien.

Vestdijk zelf drijft gaandeweg steeds meer naar de achtergrond, en dat is een gemis. Hoe interessant Van der Wals bespiegelingen ook zijn, het verhaal van de twaalf wachtenden had steviger uitgewerkt mogen worden. Tegen het eind doet de cabaretier nog even de plot uit de doeken, een wat abrupt einde.

De Kellner en de Levenden is als samenwerking geslaagd, maar een volgende keer graag iets meer Vestdijk en iets minder Van der Wal.

Merijn Henfling

Meer over