Poppodia zijn te redden

Berend Schans wil de crisis bij de poppodia bestrijden met meer gemeentegeld,terwijl Chris Verhoeven pleit voor schaalvergroting...

In Kunst (15 maart) wordt een beeld gecreëerd van een zieltogende, amechtig klapwiekende popsector. Dit doet de werkelijkheid geweld aan. Een knelpunt is wel de (subsidie)relatie met de gemeente en de problemen die ontstaan bij schaalvergroting.

Popcultuur vernieuwt zichzelf. Oudere generaties blijven trouw, terwijl er jong publiek bijkomt. Hieraan hebben de poppodia een groot deel van hun groei te danken. Door die groei en door strengere overheidsregelgeving is investeren in adequate huisvesting essentieel geworden. De schaalvergroting en autonome kostenstijging vereisen professionalisering van management en medewerkers, maar ook meer betrokkenheid en deskundigheid van lokale bestuurders en ambtenaren.

Gemeenten geven steeds meer geld uit aan popgebouwen, maar ze vergeten de exploitatie en de organisatie toereikend te ondersteunen in de veel duurdere nieuwbouw. Hoewel poppodia meer dan andere podiumsectoren financieel selfsupporting zijn, en gemeenten dus slechts het kleinste deel van de exploitatieconsequenties van nieuwbouw hoeven bij te financieren, gebeurt dat te weinig. Daardoor is de veelal zelf ingezette professionalisering nog steeds onder de maat. Het gevolg is dat het rendement van de investering van de gemeenten minder is dan mogelijk. Extra geld zal het rendement van gebouwen meer dan evenredig doen toenemen.

Er is niet één poppodium dat subsidie ontvangt voor programmering. Gemeentesubsidie is voldoende voor een klein deel van de organisatiekosten. De programmering bij poppodia moet dus niet alleen alle programmakosten terugverdienen, maar ook het grootste deel van de organisatiekosten. Dat geeft spanning met de inhoudelijke en culturele doelstelling van poppodia. Dit brengt de oorspronkelijkheid van de programmering in gevaar en remt de ontwikkelingen van nieuw talent.

Eén slecht bezochte avond in het Amstelveense P60 maakt nog geen neerwaartse spiraal. Het aantal bezoekers aan poppodia schommelt al een paar jaar rond de 3 miljoen. In 2005 was dat 3,2 miljoen, 9 procent meer dan in 2004.

Meer over