Poppodia zijn te redden

Berend Schans wil de crisis bij de poppodia bestrijden met meer gemeentegeld,terwijl Chris Verhoeven pleit voor schaalvergroting...

Nederland was in de jaren zeventig en tachtig een pioniersmarkt voor buitenlandse bands, en veel spelen betekende veel publiciteit. Nu bewerkstelligen internet en nieuwe media een veel snellere verspreiding van muziek. Daardoor is de markt voor bands groter geworden en is de marketing daarop aangepast. Veel optreden in een klein land past niet in die strategie. Hierdoor is het aanbod minder en zijn de bands duurder.

Een tweede belemmering voor een gezond live-popklimaat is de wildgroei aan podia. Ogenschijnlijk is het prachtig: zo’n klein land met de grootste podiadichtheid ter wereld. Maar in the end kan het alleen maar op een mislukking uitlopen. Gemeenten zijn erg gefixeerd op een mooi gebouw en te weinig op professionalisering van de organisatie en een substantiële verhoging van het budget. Bovendien vissen al die zalen met ongeveer dezelfde zaalcapaciteit in dezelfde, opdrogende vijver. Als je daarbij bedenkt dat deze podia voor het internationale aanbod afhankelijk zijn van nagenoeg één en dezelfde aanbieder (Mojo-concerts), is het eenvoudig te constateren dat deze podia geen partij vormen voor deze monopolist, maar ook niet kunnen wedijveren met buitenlandse podia.

Een derde obstakel is de mythe van de jeugdige en louter lokaal opererende popconsument. Lokale bestuurders geloven nog steeds dat er ‘voor de jeugd’ ook wat te doen moet zijn in hun gemeente. In de praktijk zal de leeftijdsopbouw van de schouwburgbezoekers en poppodia elkaar niet meer zo veel ontlopen. Natuurlijk moet je op lokaal niveau livemuziek kunnen zien. Maar dat betekent niet dat je allemaal op hetzelfde aanbod moet azen; consumenten verwachten dat ook niet.

Het overaanbod van poppodia in Nederland gaat uit van dorps denken. Veel beter zou het zijn als we een bovenlokaal podiabeleid zouden hebben. Breng alle know-how bij podia en overheden bij elkaar, en de financiële middelen. Werk aan professionele organisaties die het podiumaanbod kunnen garanderen. Accommodaties zijn, mits goed bereikbaar, slechts een middel. Als je popliefhebbers blijvend wat wilt bieden, is schaalvergroting de enige oplossing.

Meer over