'Philipszaal verdoezelt concerten van Groen'

Impresario Rob Groen ligt in de clinch met de Haagse Anton Philipszaal. Groen is verbijsterd over de spectaculaire daling van het aantal abonnementen dat hij dit seizoen in Den Haag verkocht voor zijn concertserie van internationale orkesten: 99 stuks tegenover 840 vorig jaar....

Groen heeft zijn programma daarom per direct uit de Philipszaal teruggetrokken. Van de twee laatste concerten heeft hij er een afgezegd en een verplaatst naar een andere zaal.

De afname van het aantal abonnementhouders is volgens de impresario niet meer toe te schrijven aan toeval. De schuld ligt bij de Philipszaal, zegt hij, want die wilde zijn concerten niet meer in het jaarprogramma opnemen. 'Mijn concerten liepen te goed. Soms zaten er wel 1100 of 1400 mensen in de zaal, meer dan bij het Residentie Orkest. Daarom mocht de serie niet meer in de brochure.'

Gabriel Oostvogel, directeur van de Philipszaal, bevestigt dat. 'Het Residentie Orkest is vaste bespeler van de Philipszaal. Het zat vorig jaar in een forse dip en dan ga je de concurrent niet helpen.' Het gaat hem alleen te ver de verminderde belangstelling voor Groens concertaanbod geheel daaraan toe te schrijven.

Oostvogel 'wil niet op dezelfde manier terugkatten' want het gaat om een 'zakelijk verschil' waarover hij 21 maart met Groen om de tafel gaat zitten. Maar misschien zijn er wel minder abonnementen verkocht omdat de mensen vorig seizoen 'niet helemaal tevreden' waren.

'Programma's, dirigenten en solisten werden nogal eens gewijzigd', zegt Oostvogel. 'Daarover hebben wij een stapel klachtenbrieven ontvangen.' Groen kent die niet. Zegt: 'Ik heb over die concerten geen enkele wanklank gehoord.'

Hij heeft wel andere geluiden opgevangen. Die duiden er volgens hem op dat medewerkers van de Philipszaal moedwillig hebben geprobeerd het bestaan van zijn concertserie tegenover het publiek te verdoezelen. 'Wij hebben ongeveer vijftien telefoontjes gekregen van mensen die bij de zaal hadden geïnformeerd naar onze concerten', zegt hij. 'Hen werd dringend geadviseerd toch liever een concert van het Residentie Orkest te bezoeken. Daarvoor is ook ons abonnementenbestand gebruikt.'

Volgens directeur Oostvogel 'zou kunnen kloppen' dat de caissières niets van Groens serie wisten. 'Maar dat kwam omdat het programma van Groen pas zes weken na onze brochure definitief bekend werd.'

Volgens het contract met de Philipszaal moet Groen nu veertienduizend gulden betalen voor de twee avonden waarop hij de zaal niet gebruikt. Groen wil kwijtschelding. 'Ik heb genoeg inkomsten moeten derven.'

Meer over