PERSOONLIJK

Dr. W. VAN DRIMMELEN, directeur-bibliothecaris van de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag, is gekozen tot voorzitter van de CENL, een samenwerkingsverband van nationale bibliotheken uit ongeveer veertig landen....

Tot nog toe was CENL een informeel samenwerkingsverband, maar dat verandert binnenkort als er in Nederland een gelijknamige stichting wordt opgericht. Een van de eerste projecten is het opzetten van een netwerk van nationale bibliotheken. Negen bibliotheken en vijf andere organisaties, waaronder twee uitgeverijen, doen aan dit project mee. De Koninklijke Bibliotheek treedt op als coördinator.

Meer over