Persdatabank schermt werk freelancers af

Het in de Nederlandse Persdatabank opgeslagen werk van 33 freelance medewerkers van de dagbladen NRC Handelsblad, Het Parool en de Volkskrant is niet meer door derden opvraagbaar....

Het werk van de 33 zal op korte termijn zelfs niet meer geraadpleegd kunnen worden door de eigen redacties van de kranten waarin de artikelen in eerste instantie zijn verschenen.

Media Resultant, exploitant van de databank, komt hiermee tegemoet aan de eis van de freelancers om al hun tot nu toe in de databank opgeslagen werk te verwijderen. Nieuw werk van de desbetreffende auteurs zal wel nog ter archivering worden opgeslagen, maar in afwachting van een regeling over de auteursrechten niet toegankelijk zijn.

Maandag dient voor de Amsterdamse rechtbank een kort geding dat de 33 hebben aangespannen tegen de drie kranten en Media Resultant, een dochtermaatschappij van PCM Uitgevers.

De eisers zijn niet alleen van mening dat door hergebruik van de artikelen inbreuk op hun auteursrecht wordt gemaakt, maar dat zelfs de opslag in de databank onrechtmatig is.

De vraag of het opslaan louter voor archiverings- en documentatiedoeleinden in strijd is met de Auteurswet, leent zich volgens Media Resultant niet voor beantwoording door de kort-gedingrechter. Over deze kwestie zou een bodemprocedure moeten worden gevoerd.

Bovendien is volgens de gedaagde partijen al aan een belangrijke eis voldaan doordat op de kortst mogelijke termijn de artikelen van de betreffende freelancers niet meer opvraagbaar zullen zijn.

Media Resultant en de kranten betwisten dat er voor de eisers een spoedeisend belang is dat een kort geding nodig maakt. De auteurs zouden ook geen schade lijden door archivering van hun werk in de databank. Zij worden niet gehinderd in exploitatie van hun artikelen.

Meer over