PCzapper probeert tv en pc te verenigen

Een afstandsbediening, een kabel met infraroodoog en software. Voilà, de PCzapper, een afstandsbediending die - eindelijk, eindelijk -pc en tv met elkaar laat praten....

Het zouden gezworen kameraden moeten zijn, maar ze kunnenelkaar niet luchten of zien. De televisie en de pc - hetgedroomde multimediale koppel - hebben zich teruggetrokken inhun eigen enclaves. De tv staat met zijn oudste rechten riant inde woonkamer, de pc moet het in de meeste gevallen doen met eenplekje op zolder of in een studeerkamer, of op zijn best in eenhoek van de woonkamer.

Dat tv en pc niet met elkaar spreken, is vreemd. Knoop dietwee aan elkaar en je hebt de ideale combinatie: de televisiebiedt het voordeel van een goed beeld en een fijne kijkplek, depc is een elektronische spons voor bioscoopfilms, tv-programma'sen documentaires. Via online diensten als Bittorrent zuigengebruikers hele bioscooptopvijftigs naar hun harde schijf en depublieke omroep verzamelt steeds meer uitgezonden materiaal opde portal Uitzending gemist. Wie dus geen zin heeft in eenavondje Talpa, begint gewoon zijn eigen zender, zou je denken.

De vete tussen tv en pc stond deze droom in de weg, maar aande ruzie is een dik halfjaar geleden een einde gemaakt door eenNederlandse firma. Die heeft een apparaat ontwikkeld dat beideonwilligen on speaking terms met elkaar brengt. PCzapper heetdeze elektronische Kofi Annan, die blijkt te bestaan uit eenafstandsbediening, een lange kabel met een infraroodoog ensoftware.

Wie de doos uitpakt, voelt zich bijna bekocht, zo simpel lijkthet: de kabel met aan het uiteinde de infraroodontvanger wordtverbonden met de scart-aansluiting van de televisie, en aan deandere zijde met de com-poort en de tv-uitgang van de computer.De software sluist het beeld, dat normaal gesproken naar decomputermonitor gaat, ook door naar de televisie, waar de kijkervideobeelden op de computer kan afspelen. Dat gaat met deafstandsbediening, die zijn signalen via de infraroodontvangeren de kabel naar de pc verstuurt. Zo kan de computer in dewerkkamer 'vanuit de luie stoel' in de woonkamer worden bediend.Technoprediker Vincent Everts is er razend enthousiast over,blijkt uit een filmpje op de site van PCzapper. Maar hij is danook de baas van het bedrijf.

In onze praktijk bleek de mooie vinding helaas niet te werken.Na het trekken van de kabel en het aansluiten van de diversestekkertjes, toonde de televisie slechts een fragment van eentestbeeld dat kennelijk door de videokaart (een Nvidia GeForceFX 5200) werd uitgestraald. Op de 19 inch computermonitor wasevenmin meer iets te zien, waardoor er niet meer kon wordengenavigeerd in de diverse openstaande menu's. Ook na een uurherstarten, foezelen aan stekkertjes en opnieuw installeren vande software bleef de tv koppig het testbeeldfragment tonen. Toch rot als je net drie gaten in diverse muren hebt geboord om dekabel te kunnen doortrekken.

Navraag leert dat juist dit type videokaart tot gedoe kanleiden. PCzapper adviseert een paar keer te herstarten, maar dathad geen effect. Wie een dergelijke videokaart bezit, doet ergoed aan afspraken te maken met de leverancier over hetretourneren van de spullen, mocht de zapper niet werken. Anderekaarten moeten volgens de site van PCzapper geen problemenopleveren, al zal ook in andere gevallen soms wel een palletjerechtgezet moeten worden, blijkt uit de hulpsectie van dewebsite.

Je moet iets over hebben voor de vrede.

Bard van de Weijer

Meer over