dagboekHugo de Vries (1848-1935)

Overal branden de lampen langs de Mississippi

Erik van den Berg deelt dagelijks een opmerkelijk fragment uit zijn verzameling historische dagboeken.

De Wereldtentoonstelling in St. Louis in 1904. Beeld ullstein bild via Getty Images
De Wereldtentoonstelling in St. Louis in 1904.Beeld ullstein bild via Getty Images

Saint Louis, 23 september 1904

De tijd drong en daar aan ons drieën een eredoctoraat was aangeboden, werden de toespraken gestaakt en overhandigde president Barnes (van Illinois College, red.) ons de diploma’s met een korte toespraak. Daarna verlieten wij, onder het spelen der muziek, plechtig de zaal en haastten ons om onze hoeden en tasjes bijeen te zoeken.

Met grote snelheid vloog de automobiel over de bestrate hoofdweg, reed op het stationsterrein tot vlak naast de trein, zodat wij slechts behoefden over te stappen. Zulk een extra trein bestaat uit een salonwagen, waarvoor ­ zoveel lege wagens geplaatst zijn, als nodig is om het al te sterke schudden te voorkomen.

Onderweg wilden wij onze ­bullen bekijken, maar, o schrik!, in de verwarring waren ons verkeerde overhandigd, aan mij ­bijvoorbeeld die van president ­Cyrus Northrop van Minneapolis.

Wij kwamen tegen donker bij Saint Louis en mijn reisgenoten verlieten mij bij East Saint Louis. Want het hoofdstation is zo vol treinen, dat een trein dikwijls een uur of langer moet wachten vóór er plaats is om binnen te stomen.

Ik had dus de gehele trein voor mij alleen en profiteerde daarvan, door op het balkon te staan zolang wij langs de Mississippi ­reden. Overal waren de lampen aangestoken, ofschoon het nog niet geheel donker was.

Hugo de Vries (1848-1935), bioloog en geneticus. Ingekort fragment uit O, Wies! ’t Is hier zo mooi! – Reizen in Amerika. Atlas, 1998.