dagboekJacob Bicker Raye (1703-1777)

Oranjegezinde actievoerder met veel rumoer begraven

Erik van den Berg deelt dagelijks een opmerkelijk fragment uit zijn verzameling historische dagboeken.

Erik van den Berg
De Oude Kerk in Amsterdam. Beeld Getty
De Oude Kerk in Amsterdam.Beeld Getty

Amsterdam, 10 januari 1754

De 10de januari is den seer berugte en wijt vermaarden Daniël Raap, geweezen aanvoerder en opperhooft der muytelingen van ’t jaar 1748 in dese stadt (tegen corrupte regenten, pro-Oranje, red.), aan de watersugt overleden, en met een wit paart, dat altoos gebruykt wort om de geëxecuteerden van ­­’t schavot naar het Ammerak (Damrak, red.) te rijden, also men anders geen sleeper daartoe kon krijgen, onder escorte van in de twintig dienders, twee onderschouten en een menigte ratelwachten, naar de Oude Kerk gesleept en aldaar als een beest maar int graf gesmeeten, doordien het gemeen so als men hem meende te begraven, bij honderden voor zijn deur op de Vijgedam (het deel van de huidige Dam bij het Rokin, red.), daar hij woonde, vergaderde.

Bij aldien niet op order en ­versoek van de Heeren van de ­Regeering, vier compagnien Burgers in de wapenen gekoomen ­waren, die het gewelt belet hebben, niettegenstaande alle de glaasen uyt de voorgevel en enig porselijn in huys door het inwerpen van steenen syn gerenueert.

De Heeren Burgemeesteren, Scheepenen en den Heer Hooft­officier sijn, tot hij in de kerk was gebragt, allen op ’t Stadthuys vergadert geweest, synde er seer veel paskwillen (spotschriften, red.) op Raap en alle sijn aanhangers ­gemaakt geworden.

Jacob Bicker Raye (1703-1777), Amsterdamse stadschroniqueur. Ingekort fragment uit Het dagboek van Jacob Bicker Raye. H.J. Paris, 1963.

Meer over