Oplage dagbladen daalt 10 procent

De totale oplage van de Nederlandse dagbladen is het afgelopen jaar voor het eerst sinds jaren licht gedaald. De gevoeligste klap liep het Algemeen Dagblad op, hoewel die krant na De Telegraaf wel de grootste van Nederland blijft, gevolgd door de Volkskrant....

De totale oplage, bestaande uit abonnementen en losse verkoop, is tussen juli vorig jaar en juni dit jaar met 0,9 procent of ruim veertigduizend exemplaren gedaald tot 4,482,758 meldt het Cebuco, de marketingorganisatie van de dagbladuitgevers. De afgelopen jaren was de dagbladoplage stabiel of licht stijgend.

Helemaal vergelijkbaar zijn de cijfers niet, omdat de uitgevers sinds vorig jaar een andere rekenmethode hanteren. Het huidige, minder geflatteerde oplagecijfer moet adverteerders een beter beeld geven. Tegelijk wijzen de uitgevers erop dat zeer veel kranten samen met bijvoorbeeld buren worden gelezen. Hoewel op elke honderd huishoudens 68 kranten worden verspreid, worden door dit 'samenlezen' toch 81 procent van de huishoudens bereikt, zegt het Cebuco.

De marketingorganisatie heeft geen verklaring voor de licht dalende oplage. Met de komst van de gratis kranten Metro en Spits kan de uitkomst van het onderzoek nog niets te maken hebben. De twee kranten, die volgens eerste peilingen wel degelijk invloed hebben op de losse verkoop van betaalde kranten, kwamen pas eind juni op de markt.

Behalve de scherpe oplagedaling bij het Algemeen Dagblad (van 397 naar 370 duizend) en de groei van het FD (van 50 naar 55 duizend) deden zich het afgelopen jaar weinig andere grote opvallende verschuivingen voor. Telegraaf (808 duizend), Volkskrant (353 duizend) en NRC (272 duizend) groeide alledrie minder dan een procent. Tot de relatief sterke verliezers behoren de kleine regionale kranten Goudsche Courant en Haagsche Courant. Een opmerkelijke groeier is het al jaren sukkelende dagblad Trouw, dat groeide van 112 naar bijna 115 duizend exemplaren.

Meer over