DagboekCornelis Bijl de Vroe (1879-1945)

Opium roken en nog morfine spuiten ook

Erik van den Berg deelt dagelijks een opmerkelijk fragment uit zijn verzameling historische dagboeken.

Illustratie uit Dioscorides Codex Vindobonensis Medicus Graecus  Beeld SSPL via Getty Images
Illustratie uit Dioscorides Codex Vindobonensis Medicus GraecusBeeld SSPL via Getty Images

Batavia, 1 juli 1918

Batavia is altijd zeer afmattend en na veertien dagen zijn we allebeide flink moe. Belangwekkend was het anti opium hospitaal aan den Jacatraschen weg in den benedenstad. Het is geheel op liefdadigheid aangewezen, staat onder bestuur van de zendeling Fuiten en Dr. van Buuren maar de behandelend geneesheer is een Chinees.

De patiënten, aan de opium verslaafd en daardoor te gronde gericht, worden kosteloos behandeld. De dokter houdt het middel dat hij aanwendt geheim, maar menigeen wordt na drie maanden genezen ontslagen.

Wij zagen een twintigtal patiënten onder behandeling ,waaronder een Europeesche vrouw die de opium nuttigde in de thee. Een der genezen patiënten had voor ca. ƒ 150.000 verschoven. Vele der patiënten zijn tevens morphinisten, waartoe zij injecties ontvangen in armen of beenen die daardoor overdekt zijn met littekens. Vordert het schuiven altijd voorbereiding, de morphine of ­cocaïne werkt gemakkelijker.

Daartoe loopen sommige individuen de kampongs af en geven voor ƒ 0,25 een injectie. Teneinde slachtoffers te maken worden eerst gratis injecties gegeven. Het vraagstuk is daarom te moeilijker omdat een opium verbod vermoedelijk drankmisbruik zou ten gevolge hebben, wat veel schadelijker is.

Cornelis Bijl de Vroe (1879-1945), adjudant van de gouverneur-generaal van Nederlands-Indië. Ingekort fragment uit Rondom de Buitenzorgse troon. Fibula-Van Dishoeck, 1980.

Meer over