NIEUWSTHEATER

Open brief van theatermakers voor meer veiligheid na aanblijven Azzini bij Toneelgroep Oostpool

Ruim 550 acteurs en theatermakers spreken zich op de website theaterkrant.nl uit voor meer openheid en veiligheid in de theatersector. Directe aanleiding is het onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag door artistiek leider Marcus Azzini van Toneelgroep Oostpool.

Marcus Azzini Beeld Daniel Cohen
Marcus AzziniBeeld Daniel Cohen

Vier jonge mannen maakten recent melding van ongewenst seksueel gedrag van Azzini. Daarop liet het gezelschap een onderzoek uitvoeren door het bureau Bezemer & Schubad, dat zijn bevindingen op 29 mei openbaar maakte. Het bureau concludeerde dat weliswaar sprake was van ongewenst gedrag, maar niet van seksuele intimidatie of machtsmisbruik. Azzini kon aanblijven.

Sinds het verschijnen van het rapport klinkt uit de sector felle kritiek op het onderzoek, dat te beperkt van opzet zou zijn geweest. Zo zouden nieuwe meldingen in de zaak niet in het onderzoek zijn meegenomen. In een open brief op de site, die inmiddels is ondertekend door ruim 550 mensen, schrijven de opstellers: ‘Er zijn veel vragen over het onderzoek zelf, hoe is omgegaan met de slachtoffers, de conclusies die getrokken zijn en over het nieuws dat er meerdere melders zijn geweest die (nog) niet direct genoemd werden in de pers.’

Het opvallendst noemen de briefschrijvers de ‘geheimzinnigheid waarmee deze zaken worden besproken, en de angst die blijkbaar heerst bij velen om zich hierover uit te spreken’. In de podiumsector, zo stellen zij, heerst ‘een angstcultuur die gevaarlijk is voor de veiligheid van jonge mensen’. De schrijvers willen daarom bouwen ‘aan een sector zonder angst’, en eisen dat op een serieuze en respectvolle manier wordt omgegaan met meldingen van grensoverschrijdend gedrag. Iedereen die zelf ongewenst gedrag heeft ervaren of gezien wordt aangemoedigd om zich te melden bij het meldpunt mores.online.

De brief is mede ondertekend door prominente acteurs als Hannah Hoekstra, Jacob Derwig, Gijs Naber, Hadewych Minis, Wart Kamps, Malou Gorter en Joy Delima.

Meer over