ook uit

**The Descent (Neil Marshall)...

Maar een opbouw volgens de regels van het genre is op zich nog nietgenoeg voor een goede horrorfilm; de aaneenschakeling van anticlimaxen enlang uitgesponnen onzin waarnaar The Descent afdaalt, maakt de film tot eenwonderlijke mislukking. In 29 zalen. DS

**The Ice Harvest (Harold Ramis).

Het scenario van The Ice Harvest moetminstens een decennium op de plank hebben gelegen. Zo lang is het tenminstegeleden dat vergelijkbare vertellingen over kleine gangsters die oeverloosgebabbel en harde misdaad afwisselen, populair waren.

Vraag niet hoe, maar in de opening van de film hebben John Cusack, eenjoviale maffia-advocaat uit Kansas, en Billy Bob Thornton, de loucheuitbater van een seksclub, een bedrag van twee miljoen dollar ontvreemd vaneen plaatselijke topcrimineel. Op kerstavond moeten ze de laatste detailsvan hun plan afronden en afscheid nemen van de omgeving die ze zullenontvluchten, waarbij huurmoordenaars, sentimentaliteit en ijzel voor denodige problemen zorgen.

Helemaal vervelend is The Ice Harvest door de aanwezigheid van acteursals Cusack, Thornton en Connie Nielsen niet. Toch zou het prettig zijn alsdit soort halfhartige gangsterfilms nu definitief tot het verleden behoort.In 8 zalen. DS

Meer over