Ontwerpbureau kookt voor villawijk

Inspraak en bewonersparticipatie, onlosmakelijk verbonden met de architectuur van de jaren zeventig, zijn voor tien dagen terug. Niet zoals vijfentwintig jaar geleden in arbeiderswijken van de grote steden, maar in de villabuurten van Hilversum....

Er staat een caravan met een voortent in de berm van de Beethovenlaan. Daar wonen Bert Gellynck en Morgan Lumen van het Rotterdamse ontwerpbureau Schie 2.0 nog tot en met zondag. Het bureau is gevraagd een visie op deze wijken ten noorden van het centrum te geven. En omdat Gelynck en Lumen zich niet willen beperken tot een vluchtig oordeel, zoals vaak bij dit soort opdrachten gebeurt, besloten ze zich te vestigenin een caravan.

'Persoonlijk vind ik het heel belangrijk dat we hier even wonen en niet pendelen', zegt Gellynck, 'Het confronteert je als ontwerper met de situatie. Het begint er al mee dat je op zoek moet gaan naar winkels om inkopen te doen.'

Op het eerste gezicht is dit een omgeving waar niets aan de hand is. Het staat vol met prachtige huizen, omgeven door ruime tuinen en bos. De meeste huizen zijn nog altijd bewoond, een deel is in gebruik als kantoor. Hier en daar zijn op de royale kavels appartementengebouwen in de plaats gekomen van de huizen.

De oorspronkelijke villa's dateren van rond de eeuwwisseling en om te voorkomen dat het gebied verder wordt aangetast, gaan er steeds meer stemmen op om de villawijken tot beschermd stads- en dorpsgezicht uit te roepen. Dat was de aanleiding voor het Dudok Centrum om Schie 2.0 te vragen.

Het voornaamste wat Gellynck en Lumen de afgelopen dagen hebben gedaan, is luisteren naar buurtbewoners die vertelden wat er speelt in hun buurt en wat ze er van vinden. 's Avonds kookten ze voor bewoners en deskundigen van buiten de buurt. Tussendoor liepen ze rond, maakten foto's en video-opnamen en lieten alles op hen inwerken.

Gellynck: 'Er is een grote kloof tussen ontwerpers en bewoners. In de jaren negentig zijn architectuur en stedenbouw heel abstract geworden en de discussies erover vakintern.' Het verblijf in de caravan is niet alleen een sympatieke poging om de kloof te dichten, maar ook om de 'arrogantie van de ontwerper die altijd alles beter weet ter discussie te stellen'.

Gellynck en Lumen hebben zonder vooropgezet plan hun caravan betrokken. Openheid is het sleutelwoord. Ook nadat afgelopen woensdag de foto- en videoapparatuur zijn gestolen uit de caravan die - hoe kan het anders - open stond, staat hun vertrouwen in deze benadering nog overeind.

Wat het resultaat is van tien dagen kijken en luisteren, weten Lumen en Gellynck nog niet: 'We gaan zeker geen ontwerp maken en we hadden ook vooraf geen doel of verwachting. We hebben geen vragenlijsten of iets dergelijks die mensen moeten invullen. We voeren gewoon informele gesprekken en horen op die manier wat de bewoners vinden. Dat we hier tien dagen zijn is het belangrijkste.'

Meer over