ONTWERP: MEVIS & VAN DEURSEN

Mevis & Van Deursen ontwerpen veel: catalogi voor het Stedelijk Museum in Amsterdam, uitnodigingen en nieuwsbrieven voor Bureau Amsterdam, de dependance van het Stedelijk, postzegels, boeken, het tijdschrift Metropolis M....

'Bij affiches is de rol van de grafisch ontwerper steeds beperkter; hij mag de diverse elementen compileren. Meestal hoeft hij niet meer te doen dan teksten te plaatsen op een foto die hij verplicht is te gebruiken. Er is geen discours meer op straat en dat is een slechte ontwikkeling. Van de echte beeldenmakers, Wild Plakken, Gielijn Escher en Anthon Beeke, zie je steeds minder affiches. Ooit werden affichemakers gerespecteerd om de eigen beelden die ze maakten; daarmee voegden ze iets toe aan voorstelling of expositie. Opdrachtgevers weigeren te onderkennen dat de ideëen van een choreograaf of kunstenaar hun equivalent kunnen krijgen in beeld en typografie.'

Volgens ontwerpster Linda van Deursen (1961) vormt het affiche nauwelijks meer een uitdaging voor jonge ontwerpers. 'Nieuwe en opwindende dingen gebeuren met tijdschriften en flyers.'

Het is voor het zesde achtereenvolgende seizoen dat het ontwerpduo Mevis & Van Deursen affiches maakt voor het Muziektheater in Amsterdam. En hoewel ook in dit geval een door de opdrachtgever gekozen persfoto de basis van het affiche vormt, weten zij een eigen stempel te drukken.

Armand Mevis (1963): 'Elk jaar bedenken we een andere invalshoek voor de acht of negen affiches. We hebben twee jaar met eigen beeld gewerkt en een jaar bijna uitsluitend met typografie. Voor dit affiche hebben we het beeld verticaal in tweeën gedeeld. De beide dansers die op de foto stonden, zijn apart gezet waardoor een spannender beeld ontstaat. In de verte deed het ons denken aan de fotoserie Men in the Cities van Robert Longo.'

In het afgelopen jaar werden tevens affiches ontworpen voor exposities in het Stedelijk Museum in Amsterdam (From the Corner of the Eye) en de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (Sporen van wetenschap in kunst). Toch zijn het niet zozeer de affiches alswel hun boeken, die Mevis & Van Deursen een reputatie hebben bezorgd. Zo wijkt het onlangs verschenen overzicht met werk van Viktor & Rolf drastisch af van de koffietafelboeken die in modekringen gebruikelijk zijn - de overheersende 'kleur' van het boek is zwart. In If/Then Play, de neerslag van het vormgeverscongres Doors of Perception 5, hanteren Mevis & Van Deursen een voor hun doen tamelijk streng grid, en toch ogen geen twee van de 263 pagina's hetzelfde.

Meer over