Onschuldig klieren, met af en toe een virtuele lynchpartij

Volkskrantje pesten is een van de doelstellingen van Geenstijl, de website die de peiling naar de Nederlander van het jaar naar zijn hand zette....

'En de winnaar is... Rachel. Dames en heren reaguurders, trek dechampagne maar open, want onze vuurpijlweduwe...' Ronkende teksten opGeenstijl.nl. De website had de verkiezing van de Nederlander van het jaarvan de Volkskrant gekaapt.

De kaping past precies in de doelstelling van Geenstijl, vindt AmbroosWiegers, voormalig internetjournalist en als Prof. Hoxha actief op de site,want die is: 'Volkskrantje pesten.'

Dominique Weesie alias Fleischbaum, oprichter en eigenaar van de site,is iets uitvoeriger over het karakter van zijn site. Conventionelejournalistiek, met scheiden van feiten en meningen, dat is politiekcorrecte journalistiek 'en daar zit niemand op te wachten'.

Zijn benadering is anders. 'Ik zou het niet eens journalistiek willennoemen wat wij doen, maar je ziet dat er ruimte voor is. Wij doen wat Foxin Amerika doet, en die heeft er succes mee. Er zijn zo veel mensen diegeen krant meer lezen en hun nieuws halen van Metro, Spits en internet.'Idealisme dus? 'Nou, nee, gewoon een uit de hand gelopen hobby.'

Grootste succes was volgens Wiegers de kaping van een andereverkiezing. Dorito's hield op internet een stemming voor de naam van eennieuw zoutje, en warempel: er kwamen Geenstijl Dorito's in de winkel. Depret werd natuurlijk nog groter toen Geenstijl dreigde de chipsfabrikantaan te klagen wegens inbreuk op zijn merkenrecht. Een ander succes was debijna-kabinetscrisis van april dit jaar. D66 organiseerde een congres datover het bijgestelde regeerakkoord moest beslissen. Geenstijl riep zijnlezers op lid te worden en het akkoord te verwerpen. D66 moest zich inbochten wringen om deze nieuwe leden buitenspel te zetten.

In het najaar sloeg de site de plank stevig mis door te berichten datTommy Wieringa de AKO Literatuurprijs zou winnen. Het werd Jan Siebelink,waarop Geenstijl poneerde dat de stemming was vervalst. Nu geeft Weesietoe dat hij gewoon verkeerd had gegokt.

Onschuldig klieren op internet dus, maar er zijn ook minder onschuldigewapenfeiten. Begin 2004, in de tijd dat het roken bijna overal werdverboden, ontdekte Geenstijl dat er iets mis was met de argumenten vanantirookorganisatie Stivoro. Het leek een succesje van Geenstijl, maar hetliep uit op virtueel lynchen van de directeur van Stivoro. Zij deedaangifte van bedreiging en Geenstijl ging enkele maanden uit de lucht.

Dit jaar was een jonge hacker de klos, die Geenstijl enige tijd hadplatgelegd. De site richtte zich tot de 18-jarige persoonlijk: 'We gaan jekaalplukken, dus over dat pre-pensioen van je moeder hoef je niet langerdruk te maken.' En: 'Laat je adres maar achterwege, want net als de restvan Nederland weten we waar je woont.'

Wiegers bekent spijt te hebben van de commotie rond deStivoro-directeur, maar die hacker? 'Kom op zeg, dat is zelf een crimineel.Daar hoef je niet voorzichtig mee om te gaan.'

De site is vals, soms geestig, uitgesproken rechts (al zeggen ze zelf:niet links en niet rechts) maar tegen extreem-rechts, soms nieuwswaardigen een trekpleister voor mensen die onder valse namen (zoals dat opinternet gaat) grove dingen schrijven.

Een succesformule. Na 1 januari wordt de site nog professioneler. Dankomen er video- en radiofragmenten op, en dankzij een contract met het ANPook meer nieuws. Er wordt nu zo veel geld verdiend dat Dominique Weesie natwaalfenhalf jaar De Telegraaf durft te verlaten om ondernemer te worden.

'De meeste auteurs zijn nu wel bekend. Starf*cker is de stoere naam vanJaap Stalenburg, die voor de TVM-schaatsploeg van Carl Verheijen werkt. Desite van TVM lijkt als twee druppels water op die van Geenstijl. 'DeChileen' zou Oscar van Wijland zijn, maar dat wordt door Geenstijl ontkend.Alleen wie Pritt Stift is, is onbekend.

Gerard Reijn

Meer over