Onrust in de stad (2)

Je kreeg ook in het tweede deel van de documentaire Onrust in de stad van Ireen van Ditshuyzen (NCRV) niet echt een duidelijke indruk van de problemen waar de Amsterdamse politie en burgemeester Cohen in vooral de 20ste-eeuwse buitenwijken mee te kampen hebben....

Gelukkig maar dat journaliste Van Ditshuyzen wél de correcte invalshoekwist te vinden en van Cohen en hoofdcommissaris Welten toestemming kreeghen en andere goedwillende stadsbestuurders in de dagelijkseonrustbestrijding met de camera te volgen. Voorwaarde vooraf leek in elkgeval dat de maakster de positieve grondhouding (de boel bij elkaar houden)van Cohen c.s. moest onderschrijven. En dat ze er ook niet moeilijk overhoorde te doen dat ze in het kielzog van de burgemeester slechts van de enefeestelijke opening van een districtsbureau naar het andere buurtbezoekwerd gesleept.

Als kijker begreep je bij het zien van al die blijde bijeenkomstennatuurlijk best dat het Cohen te doen is om het multiculturele weefsel inbuurten als Slotervaart, Osdorp en Amsterdam-West te versterken en dat hijdaarin voorop wil gaan. Een inzet die alleszins valt te prijzen. Maar vaneen documentaire die twee uur duurt, verwacht je toch meer dan dat diekeurig meeloopt met de politieke en politionele agenda. Dat er anderezienswijzen in aan bod komen dan alleen de officiële Amsterdamse. En datde maakster af en toe eens uit de patrouillewagens of de gemeentelijkedienstauto waarin ze meerijdt, stapt om haar licht bij anderen op testeken.

Haar verbond met Cohen en Welten heeft Van Ditshuyzen daarbij echterflink in de weg gezeten. Met hen stelt de maakster zich op het standpuntdat de Amsterdamse onrust zoals die in Het Parool, bij AT5 en in tallozeandere media aan de oppervlakte komt de werkelijkheid niet juist weergeeft.Sterker nog, volgens Van Ditshuyzen is er helemáál geen reden tot onrust.Dus tja, wat zou je als journaliste dan zelf nog op straat in Slotervaartgaan zoeken, als je er net zo goed met de (geblindeerde) Mercedes van JobCohen doorheen kunt.

Meer over