Ondoordachte aanval op de bètawetenschap

Onder de naam Horzels brengt De Bezige Bij (met De Balie en De Correspondent) een aantal 'prikkelende boeken' uit die volgens de uitgever 'stof zullen doen opwaaien'. Willem Otterspeer koos voor zijn horzel de titel Weg met de wetenschap. Daarmee bedoelt hij de natuurwetenschappen. Zij moeten 'weg' uit de universiteit want ze hebben die zware schade toegebracht: 'De politiek en haar populisme, getal en toepasbaarheid, het managers-syndroom en zijn voorliefde voor kwantificering zijn ook de universiteit binnengedrongen. En de poort waardoor zij naar binnen kwamen was de wetenschap.' De universiteit moet zich weer richten op de taak waarvoor ze (volgens hem) is opgericht: de elite opleiden. Dat kan zonder natuurwetenschappen.

Domme opmerkingen

Otterspeer houdt van grote woorden. Dat is niet erg, zolang dat gecombineerd wordt met kennis van zaken en een doelgericht betoog. Maar hij besteedt pagina's aan zijn middelbareschooltijd en aan loze vergelijkingen van de universiteit met een krant of een politieke partij. Hij moet wat zeggen over de oude Grieken, over de Amerikaanse verkiezingen, et cetera. En dan zijn er de domme opmerkingen. Hij is het 'roerend eens' met C.P. Snow en zijn beroemde lezing, 55 jaar geleden, over The Two Cultures in de academische wereld, terwijl Snow juist een frontale aanval deed op de humaniora. Ook trakteert hij de lezer op een geschiedenis van de universiteit, waarin hij, niet gehinderd door de feiten, beweert dat zij al die tijd vooraan stond in het intellectueel debat. Toen verscheen 'het virus van de natuurwetenschap', en dat was volgens Otterspeer de bron van alle kwaad: specialisering, kwantificering, de invoering van Engels, het zijn 'allemaal bèta-invloeden, vreemd of vijandig aan de humaniora'.

Weg met de wetenschap bevat nog geen begin van een analyse van wat de universiteit mankeert, laat staan van een realistische oplossing. Wie verwacht dat dit stof zal doen opwaaien, heeft geen benul van de uitdagingen waar de universiteit voor staat.

Meer over