Onbelaste PC

De belastingvrije PC van de baas is weer mogelijk. De fiscus knijpt sinds begin 1997 de ogen toe als de aanschafprijs van de PC thuis met toebehoren niet meer dan vijfduizend gulden is....

Deze nieuwe regeling maakt een eind aan een hoop fiscaal geharrewar. Aanvankelijk was de fiscus royaal voor PC-regelingen. Maar toen het aantal PC-privé-projecten hand over hand toenam, won de bekrompenheid het. De fiscus wilde een deel van de door de werkgever betaalde aanschafkosten belasten.

De thuiscomputer van de baas wordt door de werknemer óók gebruikt voor de privé-boekhouding, de aangifte inkomstenbelasting, de Franse les en de spelletjes van de kinderen, stelde de fiscus. Zo ontstond een weinig verheffend fiscaal handjeklap. Op welk percentage van de aanschafkosten moet het belaste privé-gebruik voor de spelletjes en voor de Franse les worden geschat?

Toen de laptops op grote schaal hun intrede deden, werd dit standpunt van de fiscus onhoudbaar. De laptop die op het werk werd gebruikt, liet de fiscus ongemoeid; ook al deed de werknemer er thuis zijn Franse oefeningen en privé-boekhouding op en liep de harde schijf vol met adventure games.

Door de nieuwe regeling wordt de PC voor thuisgebruik nu tot het aanschafbedrag van vijfduizend gulden op dezelfde manier behandeld als de laptop. Voor duurdere PC's blijft het verschil in behandeling bestaan.

Jammer genoeg heeft de fiscus enkele hoofdzaken ongeregeld gelaten. Zo is duidelijk dat de aanschafprijs moet worden gelijkgesteld aan de winkelprijs. Maar inkoopkortingen die de werkgever heeft kunnen bedingen, moeten fiscaal niet worden meegerekend. Wat echter te doen met een inkoopkorting, die de werknemers gezamenlijk bij een winkel hadden kunnen bedingen? En wordt de dure PC voor thuis nu wel belast, ook al is deze gekocht vanwege de specifieke eisen die het werk stelt?

Zo ontstaat een nieuw fiscaal handjeklap of komen er nieuwe procedures waarin de rechter de knoop moet doorhakken? De fiscus zou er beter aan doen de al eerder toegezegde opheldering alsnog te geven.

Ewoud Lietaert Peerbolte

Meer over