Ogen maken werkelijkheid

Na het bombardement aan leuke programma's van de afgelopen weken, is met ingang van het nieuwe jaar de knop in Hilversum weer op normaal gegaan....

Diezelfde kritiek over het werkelijkheidsgehalte zou kunnenklinken voor Shouf shouf de serie, die op oudejaarsavond werdvoorafgegaan door de succesvolle speelfilm, zodat we ook daar eenbeetje konden aanvoelen in welke richting de serie zou gaan. Maarwas de speelfilm nog een mengeling van humor en tragiek, de serieis uitsluitend gebaseerd op comedy. Zo dom, arrogant,vrouwonvriendelijk en hypocriet zijn de Marokkanen niet, zullende politiek correcten zeggen. Nee, natuurlijk niet, maar daaromis het nog wel leuk om iemand met die eigenschappen zijn neus tezien stoten. In de jaren zeventig was Archie Bunker ook nietzoals iedere Amerikaan, maar de vooringenomen knorrepot was welherkenbaar. Elke botsing van culturen doet nu eenmaal pijn, maarkan ook grappig zijn.

Meer over