Nutsbedrijven dagen Multihouse toch voor rechter

Multihouse wordt alsnog voor de rechter gesleept door de samenwerkende nutsbedrijven wegens het mislukte Numis-2000 project. Het samenwerkingsverband SWV eist 5,9 miljoen gulden van de automatiseerder; de schadevergoeding die volgens hen eind april werd overeengekomen....

Van onze verslaggever

GOUDA

De oorspronkelijke genoegdoening die SWV, waaronder EDON, PNEM en Obragas, in april eisten wegens het stuklopen van het computerproject bedroeg 173 miljoen gulden. Deze monsterclaim bracht Multihouse aan de rand van de afgrond. Het kwam uiteindelijk tot een akkoord, waarin werd bepaald dat Multihouse zichzelf te koop zou zetten. Uit de opbrengsten daarvan zou het grootste gedeelte van de 5,9 miljoen gulden direct voldaan worden.

De nieuwe eigenaar G. Sanderink, die Multihouse in juli verwierf, heeft tot nu toe echter betaling geweigerd, omdat er volgens hem geen ondertekende overeenkomst aan ten grondslag ligt. 'Wel zijn we ten allen tijde bereid over een overeenkomst te praten', zegt een woordvoerster.

'Sanderink probeert over de ruggen van de nutsbedrijven en de oorspronkelijke aandeelhouders binnen te lopen door Multihouse zo goedkoop mogelijk over te nemen', aldus SWV-advocaat N. Wilke. Hij overweegt Sanderink ook persoonlijk aansprakelijk te stellen voor het schadebedrag, omdat die als directeur van Multihouse de betaling tegenhoudt.

Sanderink bood vanaf juni 70 cent voor de aandelen Multihouse, die begin dit jaar nog voor 5,80 gulden van de hand gingen. Die magere prijs motiveerde hij door te verwijzen naar de Numis-claim: 'De omvang van die claim moet nog worden vastgesteld. Weliswaar is reeds een concept-overeenkomst met het SWV opgesteld, maar definitieve ratificatie daarvan is niet geschied'', aldus het biedingsbericht.

'Inmiddels is ons duidelijk geworden dat Sanderink de claim op nul gulden waardeert', zegt Wilke. 'Maar er ligt een overeenkomst, het bewijs daarvoor is overweldigend'. Volgens Wilke mag de rechter zich niet meer buigen over de hoogte van de claim omdat de overeenkomst het bedrag daarvan inmiddels heeft gefixeerd.

Op woensdag 10 september dient het kort geding voor de rechtbank in Den Haag.

Meer over