Nieuw!

De Volkskrant afficheert zich graag als een nieuwsgierige krant (voor nieuwsgierige mensen). Die nieuwsgierigheid strekt zich ook uit tot de reikwijdte en het instrumentarium van het journalistieke metier....

Aan de vooravond van het nieuwe millennium voegen we aan dit werk wederom een dimensie toe: een wekelijks kleurenmagazine. Dit magazine zult u voortaan elke zaterdag in de Volkskrant aantreffen. Het bevat enkele elementen van het oude katern Vervolg (waarvan andere elementen zijn terug te vinden in het katern Reflex dat eveneens vandaag het levenslicht ziet). Maar het decor biedt meer mogelijkheden en de mise-en-scène is verlevendigd.

We treden hiermee in de voetsporen van diverse grote Europese en Amerikaanse dagbladen. Van hen hebben we geleerd dat reportages en interviews een aanzienlijke meerwaarde krijgen door de visuele zeggingskracht van een fraai uitgevoerd magazine; en dat intelligente verslaggeving zich heel goed laat verenigen met 'lichte' onderwerpen.

Bij alle vernieuwingen die nodig zijn om vitaal en eigentijds te blijven, zal het journalistieke erfgoed van de Volkskrant in ere worden gehouden. Ook op dit zacht-glanzende papier. Dit is de opdracht die we onszelf hebben gesteld: een wekelijks magazine maken dat serieuze aandacht heeft voor alle aspecten van het leven, dat relevant is en onderhoudend.

Slagen we daarin? We vernemen graag uw reacties, met name op het speciale e-mail adres van het magazine. Maar gun uzelf even de tijd om vertrouwd te raken met de opbouw en het ritme van dit nieuwe blad.

Meer over