Nieuws

Nieuwe toegangsdeuren voor de eeuwenoude kathedraal van Burgos leiden tot verontwaardiging

Het aartsbisdom benadrukt echter dat de kathedraal een ‘levend gebouw’ is.

Impressie van de (nog niet geplaatste) nieuwe deuren van de kathedraal van Burgos. Beeld
Impressie van de (nog niet geplaatste) nieuwe deuren van de kathedraal van Burgos.

De plannen voor nieuwe toegangsdeuren voor de gotische kathedraal van de stad Burgos leiden tot verontwaardiging in Spanje en daarbuiten. ‘Een doorn in het oog’ en ‘een artistieke schande’, luiden enkele van de reacties. Ook een adviesclub van de Unesco heeft zich tegen de plaatsing van de nieuwe deuren gekeerd.

De kathedraal van Burgos, op de werelderfgoedlijst van Unesco, viert op 20 juli zijn 800-jarig bestaan. Rond die datum zou het hoofdportaal nieuwe deuren moeten krijgen. Volgens het aartsbisdom is dat hoognodig: de huidige deuren dateren van 1790 en zouden altijd al een ‘verminking’ en ‘verarming’ zijn geweest. De houten deuren zijn vervallen en ‘van weinig artistieke waarde’.

Antonio López, een schilder en beeldhouwer uit La Mancha, kreeg de opdracht om drie bronzen deuren te ontwerpen. Daarop staan God de Vader, de maagd Maria en het kind Jezus afgebeeld in de tuin van Eden. Volgens het bisdom bieden de deuren ‘een unieke kans om kunst, de kathedraal en de stad open te stellen voor de rest van de wereld’.

De van oorsprong gotische kathedraal herbergt nu ook al vijf artistieke stijlen: de weerslag van vijf eeuwen bouwen, aanbouwen en restaureren. Maar de bronzen deuren, alleen nog te zien als beeldmontage, wekken veel weerstand op. Er is kritiek op de artistieke kwaliteit en de kosten (1,2 miljoen euro). Volgens critici had dat geld beter kunnen worden benut voor centrale verwarming, geen overbodige luxe in het noorden van Spanje.

Ook Icomos, de internationale organisatie tot bescherming van monumenten en sites, heeft zich tegen de installatie van de bronzen deuren gekeerd. Het adviesorgaan van de Unesco heeft zelfs een verkapt dreigement geuit. De kathedraal moet ‘de consequenties aanvaarden die zouden kunnen voortvloeien uit het niet nakomen van hun verplichtingen om de kathedraal te beschermen als een plaats van uitzonderlijke universele waarde’. Kortom: het predikaat ‘werelderfgoed’ staat ter discussie.

Het aartsbisdom benadrukt echter dat de kathedraal een ‘levend gebouw’ is. De nieuwe deuren geven het voorportaal, eeuwenlang de toegang voor pelgrims en andere gelovigen, nieuwe grandeur. De oude, houten deuren gaan naar een museum en de ingreep zou ‘omkeerbaar’ zijn, mocht men in de toekomst van gedachten veranderen.

Het ministerie van Cultuur van de Spaanse regio Castilla y León moet de knoop doorhakken. Liefst voor 20 juli, als de kathedraal zijn eeuwfeest viert.

Meer over