Nieuw Toonder-lexicon en Bommel-citatenboek

Alle belangrijkste namen, begrippen en taalvondsten van de dit jaar overleden Marten Toonder zijn samengebracht in een nieuw Lexicon, getiteld Van Aamnaak tot Zwirkvlaai....

Weinig auteurs hebben het Nederlands zo verrijkt als Toonder, de schrijver en tekenaar van 177 Bommelverhalen. Hij introduceerde nieuwe woorden en begrippen. ‘Minkukel’, ‘breinbaas’, ‘denkraam’, ‘kommer en kwel’ en ‘als je begrijpt wat ik bedoel’ zijn een paar voorbeelden.

Beide boeken zijn nog tot stand gekomen in overleg met Toonder, meldt Uitgeverij Ton Paauw. Het eerste exemplaar van het lexicon wordt aangeboden aan de vroegere Tweede-Kamervoorzitter Dick Dolman. Irwin Toonder, de oudste kleinzoon van schrijver, ontvangt het eerste citatenboek.

Sinds de verhuizing van Toonder uit Ierland in 2001 heeft zijn archief onderdak bij het Letterkundig Museum. Dat was uit ruimtegebrek. Toonder ging naar het Rosa Spierhuis, waar geen ruimte was om strips en boeken op te slaan.

Meer over