Nieuw theaterblad komt in maart, of april

Eind februari zou het eerste nummer van een nieuw blad voor de podiumkunsten in de bus liggen. Een blad dat, na de opheffing van het dansblad Notes en het theaterblad ToneelTheatraal, een allesomvattend vakblad voor de podiumkunsten zou worden....

'Het komt op zijn vroegst eind maart, of misschien begin april', zegt de kersverse hoofdredacteur Erik Beenker. 'We maken een geheel nieuw blad, met een nieuwe redactie en een nieuwe lay-out. Dat kost meer tijd dan voorzien.'

Aan de tweeduizend lezers van de twee vorige bladen is gevraagd of ze het abonnement willen laten overlopen in een abonnement op De Theatermaker, zoals de nieuwe uitgave gaat heten. Maar voor de abonnees heeft dat geen ernstige gevolgen, bezweert hij. 'Het blad gaat tien keer per jaar uitkomen, dus we zitten nog op schema.'

Volgende week wordt het definitieve uiterlijk van De Theatermaker bekend. Het blad wordt in elk geval 'groter dan HP/De Tijd en kleiner dan Vrij Nederland' en gaat 64 pagina's tellen. De redactie bestaat volgens Beenker uit een kleine kern van freelance redacteuren die samen alle disciplines van de podiumkunsten beslaan, 'van opera tot stand-up comedians'. Het blad krijgt verder twee vaste columns, een rubriek met nieuwtjes en een essay, geschreven door een wisselend corps van gastauteurs - als eerste Willem Jan Otten.

Dat klinkt allemaal hoopvol. Vraag is alleen of het blad kan bestaan. Weliswaar is De Theatermaker financieel niet meer afhankelijk van het Theaterinstituut maar drijft het op subsidie van het ministerie van OCW. Gevolg is wel dat Beenker en de eindredacteur als enigen in dienst van het blad zijn. En ook nog parttime; de helft van de week zit Beenker als hoofd pers, publiciteit en evenementen bij Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam.

Kan een blad op die basis bestaan? 'Dat moet nog blijken', zegt de hoofdredacteur. 'Voorlopig blijf ik op deze basis werken, tot het moment waarop we bekijken hoe het gaat.' Wanneer dat moment is aangebroken, kan hij nog niet zeggen. 'Maar misschien moet ik dan kiezen.'

Meer over