Nieuw instituut gaat oplages controleren

De BVA/Associatie Nederlandse Adverteerders en de het Nederlands Uitgeversverbond gaan per 1 januari samenwerken in de stichting Het Oplage Instituut, dat volgens de initiatiefnemers een einde moet maken aan onduidelijkheden over oplagen van tijdschriften....

Van onze verslaggever

AMSTERDAM

De bedoeling is dat het instituut per kwartaal en aan het eind van het jaar de oplagecijfers bekend zal maken. Vervolgens geeft het instituut, bij gebleken juistheid van de cijfers, de titels een certificaat.

De stichting hoopt dat door de lage drempel (een bijdrage van negenhonderd gulden per jaar en geen verplicht lidmaatschap van het NUV) het aantal aangesloten titels snel zal uitbreiden.

Meer over