Nieuw blad voor afgestudeerden, niet al te hip

Krantenconcern Perscombinatie heeft de strijd aangebonden met zichzelf en met VNU. Inzet: personeelsadvertenties voor pas-afgestudeerden...

BIJ Intermediair zullen ze de wenkbrauwen even hebben gefronst toen ze in hun eigen weekblad de plagerige advertentie op pagina 112 onder ogen kregen. Tussen de vacatures voor it-specialisten en 'verkoopmanagers met ambities' was het een nietszeggende tekst: Get on to it. Dat was zo vaag dat ze bij uitgever VNU Business Publications misschien niet eens onmiddellijk begrepen dat concurrent PCM de aanval op Intermediair opent in de kolommen van datzelfde blad.

Krantenconcern PCM (onder meer de Volkskrant en NRC Handelsblad) komt op 8 oktober met de tweewekelijkse krant Oriëntatie Nieuws, ofwel ON. Het blad, gemaakt door dochter Project Media, mikt op een klein, maar niet onbeduidend deel van de Intermediairlezers: studenten die bijna of net klaar zijn met hun hbo- of universitaire studie.

Volgens uitgever Axel van 't Hoen wordt in de niche van die startersmarkt twintig miljoen gulden aan advertenties besteed. Daarvan poogt hij een kwart in te pikken. De eerste die iets zal merken is Intermediair, dat nu 60 procent van de markt beheerst. Ook de Volkskrant moet het venijn van ON voelen: het dagblad met de meeste personeelsadvertenties heeft een kwart van de startersmarkt in handen, en dreigt dus 1,25 miljoen gulden aan inkomsten kwijt te raken.

Binnen het PCM-concern is, zegt Van 't Hoen, uitgebreid gesproken over die broedermoord. 'Het is logisch dat je in dezelfde vijver vist, maar voor het concern is de som der delen hoger dan het totaal.' Daarbij is het voor PCM niet in de laatste plaats prettig dat er gewrikt wordt aan de marktpositie die Intermediair inneemt.

Het VNU-blad is met een oplage van 240 duizend bijna zeven keer groter dan ON. Dat krijgt een oplage van 35 duizend exemplaren. ON wordt door controlled circulation gratis verspreid onder de doelgroep. Volgens Van 't Hoen komt dat neer op 63 procent van alle afstudeerders op hbo en universiteiten in Nederland. De inkomsten, geraamd op vijf miljoen per jaar, moeten geheel uit advertenties komen.

Anders dan Intermediair zal ON niet los te koop zijn. Van 't Hoen voelt er niets voor een kostbare distributie op te zetten ('ik heb het idee dat het Intermediair meer kost dan dat het ze oplevert'). Ook is ON bescheidener in zijn redactionele pretenties dan de VNU-uitgave.

Hoofdredacteur P. van der Klugt realiseert zich dat zijn lezers elk jaar weer allemaal andere lezers zullen zijn, nieuwe afstuderenden die ongeveer hetzelfde willen lezen als hun voorgangers. Basale tips over 'de verwarrende arbeidsmarkt', aanvangssalarissen en opleidingen, gesprekken met lotgenoten, een column van Martin Bril. ('Je staat versteld van de baantjes die hij allemaal heeft gehad, of in elk geval geambieerd heeft', zegt Van der Klugt.)

'Als de opzet goed is, kun je het allemaal telkens met kleine aanpassingen herhalen', zegt de man, volgens wie de wat zouteloze titel Oriëntatie Nieuws een gevolg is van het feit dat Project Media onder studenten al enige faam had met de Oriëntatiegids, een jaarboek waarin bedrijven zich presenteren, en overigens een concurrent van een vergelijkbare gids van Intermediair. Van der Klugt: 'En we wilden met die naam ook niet gewild hip doen.'

Algemeen directeur Freek Busweiler van VNU Business Publications 'staat niet te juichen' bij de komst van ON. 'We rekenen studenten ook tot onze doelgroep. Maar het verrast ons niet. We hebben zelf ook wel eens zoiets overwogen, maar vonden de doelgroep te klein.'

Niet dat Intermediair stil zit. Onder de Internetsite van het blad hangt sinds twee dagen een speciale 'studentensite'. Geen reactie op ON, zegt Busweiler. 'Zo snel zijn we niet.'

Henk Blanken

Meer over