NIETS MEER DAN KNAP GEMAAKTE PLAATJES

Hoe christelijk zijn The Chronicles of Narnia? Volgens Amerikaanse kritieken zouden de Disney-studio's met de verfilming van de zeven boeken tellende fantasiewereld van de Britse auteur C.S....

Wie zoekt, kan voor zo'n interpretatie altijd wel argumenten vinden, enDisney promootte de film inderdaad via evangelische organisaties. Dat neemtniet weg dat in het rijk Narnia, waar twee zussen en twee broers ten tijdevan de Tweede Wereldoorlog via een betoverde kastdeur terecht komen, ookveel onchristelijke magie is te vinden. Met pratende dieren, eeuwenoudeprofetieën die voorspellen dat vier koningskinderen de wereld zullenredden, en een hoofdrol voor een stijlvolle heks, is het begin van deNarnia-reeks even heidens als Harry Potter of Lord of the Rings.

Net als in die producties domineren digitale trucages de film. Alleenontbreekt de context waarin zulke effecten tot leven komen. De vertellingover het land dat van een eeuwige winter moet worden bevrijd gaat zonderveel voorbereiding van start, en personages die je in het verhaal kunnenlaten meegaan zijn nergens te vinden.

Tilda Swinton is, als de ijzige, arrogante koningin van Narnia, de enigedie echt acteert. De vier kinderen kunnen weinig meer dan verbaasdtoekijken naar de wereld om hen heen. Verder werden vrijwel alle personagesmet de computer gemaakt. De digitale bevers en wolven, en de leeuw Aslan - die de zonden van anderen op zich neemt - zien er mooi uit, net als delandschappen. Maar het blijft bij de buitenkant.DS

Meer over