Nederlands Lobby Festival

Woensdag opent Leef! van Willem van de Sande Bakhuyzen het 25e Nederlands Film Festival. Terwijl acteurs de aandacht trekken, wordt in de wandelgangen volop gelobbyt....

Jan Pieter Ekker en Ronald Ockhuysen

Dit jaar (vorig jaar) NAAM (aantal jaren in de lijst)

1 (2) MEDY VAN DER LAAN (3) De staatssecretaris van Cultuur werkt almaanden aan een brief met haar visie op de Nederlandse film. Deze brief,die eind november wordt verwacht, moet een oplossing bieden voor dezorgwekkende situatie van de kunstfilm - een opmerkelijke daad voor eenafgevaardigde van Balkenende II. Ook opmerkelijk: het Filmfonds bevestigdein de Filmkrant dat Van der Laan zich persoonlijk heeft bemoeid met hettoekennen van een miljoenensubsidie aan Paul Verhoevens Zwartboek.

2 (5) LAUGE NIELSEN (6) De baas van Pathé Nederland ruimde hetafgelopen jaar plaats in voor Indiase en Turkse producties, en zelfsliefhebbers van arthouse (doelgroep: 23+) kunnen in de popcornpaleizenterecht. Alleen de Nederlandse film is voor Pathé geen interessante niche.Nielsens dogma: 'Ons belangrijkste doel is nou eenmaal geld verdienen.'

3 (3) TOINE BERBERS (4) Hij heeft het nog altijd zwaar, de directeur vanhet Filmfonds, belast met het beheer van de grootste subsidiepot vanfilmland. Zelfs producenten en ambtenaren spreken off the record hunongenoegen over Berbers' visie uit - waarbij altijd wordt gezegd datdaarvan nauwelijks sprake is. Tijdens een geheim 'Schiphol-beraad' is diezorg aan bestuursvoorzitter Hans Dijkstal voorgelegd. Berbers blijft opzijn beurt schermen met onderzoeken die moeten aantonen hoe goed hij welniet functioneert. Zwaktebod: deze onderzoeken worden uitgevoerd doorzelfbenoemde specialisten die bij het Filmfonds ook voor andere lucratieveklussen op de loonlijst staan.

4 (1) SAN FU MALTHA (6) Behalve als grootaandeelhouder van deonafhankelijke filmdistributeur A-Film doet Maltha nu ook als producentdaadwerkelijk van zich spreken: na veel gedonder met geld en geruzie metregisseur Paul Verhoeven wist hij Zwartboek alsnog vlot te trekken, met eenbudget van '16 miljoen' de duurste Nederlandse productie uit degeschiedenis. Toch vertoont Maltha's spierballenvertoon slijtageplekken.Vileiniteit en provocaties maken plaats voor een hardnekkige vorm vanegomanie. Ook sociaal blijft het tobben: terwijl bij zijn A-Film rigoureuswordt bezuinigd, komt de grote baas in een spiksplinternieuwe Bentleyvoorrijden.

5 (-) PIM HERMELING EN WALLIE POLLÉ (1) Neergaande bezoekersaantallendwingen Hermeling (A-Film) en Pollé (A-Filmdochter 1morefilm) - zijbrengen het leeuwendeel van de Nederlandse speelfilms en documentaires uit- ertoe de hand op de knip te houden. Voor een potentiële hit als Leef!wordt op marketinggebied alles uit de kast gehaald. Kleine film alsGuernsey en Echoes of War gaan geruisloos de filmhuizen in en moeten hetdaar op eigen kracht zien te redden.

6 (8) PAUL VERHOEVEN (2) Het weggepeste wonderkind is de knuffelopa vande Nederlandse film geworden. Acteurs stonden in de rij voor een rolletje.Velen bleken bereid een dagprijs te accepteren die ver onder het gemiddeldeligt. Zwartboek belooft ouderwets Verhoeven-vuurwerk: 'We hadden eerst eenman als hoofdpersoon. Pas toen die in een vrouw was veranderd, begon hetverhaal vorm te krijgen'.

7 (-) SUZANNE VAN VOORST (1) Een typisch geval van een 'onafhankelijkconsulente', die als voorzitter van de afdeling Film van de Raad voorCultuur heel onafhankelijk het Filmfonds beoordeelt, terwijl ze voorhetzelfde fonds in een commissie zit. Belangenverstrengeling? Welnee. Datheet nu synergie.

8 (17) ANTON SMIT EN HANNEKE NIENS (2) IDTV Film maakt kwaliteitsfilmsvoor een groot publiek. Na het succes van De Tweelingen Van God los! volgdeeen tegenvaller met Amazones. Toch blijven Smit en Niens trouw aan huneigen smaak: na Leef! produceren zij het Engelstalige Bride Flight en erwordt gewerkt aan AIVD, over jonge Marokkanen en fundamentalisme.

9 (11) INDEPENDENT FILMS (2) Op 24 februari 2000 liet Independent Filmsmet de seks-met-appeltaart-komedie American Pie voor het eerst van zichhoren. De toon was gezet: deze distributeur weet wat jongeren willen. MetHet Schnitzelparadijs is het opnieuw raak. 'Negers schuur die slettenbillenstuk. Sorry dames, partysquad in the club', klinkt het in de videoclip diepotentiële Schnitzelparadijs-klanten op de muziekzenders warm maakt. Salesdirector Martin Ruttenberg: 'Dat klinkt grof, maar geloof me: zocommuniceert de doelgroep nu eenmaal.'

10 (-) BUREAU BERENSCHOT (1) Bij elke crisis in de kunstwereld doetbureau Berenschot een onderzoek of levert het wel een manager. Ideaal voorbeleidsmakers die zelf geen visie hebben. Twijfels over koerswijzigingenen beleidsstrategieën? Hup, daar is Berenschot al, met de conclusie datde gekozen weg door het veld 'zeer wordt gewaardeerd'.

11 (6) JOHAN NIJENHUIS EN ALAIN DE LEVITA (5) De handigste jongens vande klas leken met Snowfever hun touch kwijt, maar ZOOP in Afrika doet hetalweer beter, vooral op het gebied van schoolagenda's en broodtrommels.Terwijl NL Film voor Talpa series als Lieve lust en Samen ophoest, werktNijenhuis aan 1953, een liefdesgeschiedenis tijdens de watersnoodramp.

12 (13) SANDRA DEN HAMER (5) Sandra den Hamer, sinds 2004 directeur vanhet International Film Festival Rotterdam, heeft de nodige tegenwindgetrotseerd. Geroddel van Rotterdam-dinosaurussen? Vertrekkend personeel?Hou nou toch op. Den Hamer, bijna twintig jaar in dienst, weet toch hoe hetwerkt. 'Rotterdam verandert altijd, terwijl andere festivals hetzelfdeblijven doen.'

13 (16) JOB GOSSCHALK (3) De tijden dat Jos Gosschalk zichzelf casttein leuke bijrollen is definitief voorbij. De castingkoning pakt het nugroot aan: Kim van Kooten werkte een idee van Gosschalk uit tot hetscenario van Alles is liefde, waaraan het Filmfonds direct 3,9 miljoen eurotoezegde. Als het Gosschalk meezit, krijgt hij binnenkort ook zijn eigentv-programma: Doe je broek uit! - nee: dat is geen reality soap over depraktijken op zijn kantoor.

14 (14) DOREEN BOONEKAMP (5) Wie smalend over Nederlandse film praat,krijgt van de directeur van het Nederlands Film Festival een tik op devingers. Gaat ons namelijk allemaal aan, de Nederlandse film. En als wecollectief de schouders eronder zetten, dan wordt het echt nog wel eenswat. Dames en heren filmcritici, dat geldt ook voor u!

15 (20) MOTEL FILMS (3) David Lammers én Paul Verhoeven - dát is dereikwijdte van Jeroen Beker en Frans van Gestel, de libero en degoaltjesdief van de Nederlandse film. Van coach San Fu Maltha hebben ze nuook geleerd hoe tegenstanders buiten de lijnen te werken. Prompt trokkenzij hun Paradise Girls van het Nederlands Film Festival terug. De reden?In Oranje (óók Motel) kreeg vorig jaar geen Kalfje.

16 (-) ESMÉE LAMMERS EN MART DOMINICUS (1) Lammers (Amazones; 26duizend bezoekers) volgt per 1 oktober Edwin de Vries op als intendant vanhet Filmfonds, belast met de selectie en de ontwikkeling vanrespectievelijk commercieel interessante films. Een verantwoordelijkefunctie, zo wordt gezegd, al combineerde De Vries zijn intendantschap almaanden met zijn baan als Hoofd Drama bij IDTV. Dominicus, die deartistieke film begeleidt, stopt aan het einde van het jaar. Het is dehoogste tijd voor een opvolger van zijn eigen bescheiden arthousehit fl19,99 (1079 bezoekers).

17 (9) OMROEPDRAMATURGEN (6) De invloed van de scenario-politie opNederlandse films taant. Ze hebben wel iets anders aan hun hoofd, daar inhet Gooi. Kijkcijfers, bijvoorbeeld. Dankzij D66 is er in Hilversum aldrama genoeg.

18 (7) LENNART VAN DER MEULEN (2) Toen Van der Meulen, ex-FINE enex-Commissariaat voor de Media, netmanager van Nederland 3 werd, reageerdende kenners verheugd. Slimme man met smaak, luidde de opinie. Maar vooralook iemand met een D66-achtergrond, zo leert de praktijk. Houdt pleidooienvoor 'Claudia de Breij-achtige luchtigheid' en ziet alleen brood inkunstprogramma's als er een leuk kwisje van wordt gemaakt. Zeeman metboeken? 'Zo moet het dus niét.'

19 (-) CLAUDIA LANDSBERGER (1) De tentakels van de pr-koningin van deNederlandse film reiken tot in het hart van leuke, belangrijke dan welexotische filmfestivals, waar Landsberger soms zomaar een Nederlandseproductie binnen weet te praten. Vervelend: heeft als hoofd van HollandFilm alleen met Nederlandse films van doen. Is dat de reden dat zij zichmet veel allure stort op haar rol als voorzitter van de European FilmAcademy?

20 (-) PRESSIEGROEP AUTEURSFILM! (1) De Dutch Directors Guild en deNederlandse Vereniging van Speelfilmproducenten hebben zich verenigd inPAF!, om de positie van de Nederlandse auteursfilm te verbeteren. Klinktgoed. Wordt op het filmfestival de aanval op het marktdenken van depolitiek en het Fonds geopend, of gaan ze in in Utrecht serieus nadenkenover de vraag 'van welke best practices uit diverse kunstdisciplines defilmsector nog kan leren'. In dat geval: twee espresso in halveliterbekers, graag!

Meer over