BoekenNederlands Gouden Eeuw

Nederlands Gouden Eeuw is een prettig geschreven overzicht van een bijzondere tijd

null Beeld Prometheus
Beeld Prometheus

Wie een boek schrijft over de Gouden Eeuw zal eerst moeten uitleggen waarom hij niet kiest voor een neutralere term als ‘de 17de eeuw’. De Utrechtse historicus Maarten Prak doet dat plichtsgetrouw in zijn nieuwste werk. Hoewel er naar de huidige en soms ook toenmalige maatstaven verschrikkelijke dingen gebeurden, was er wel degelijk iets bijzonders aan de hand in Nederland. Niet voor niets kwamen honderdduizenden immigranten af op de relatieve vrijheid en welvaart in de Republiek. De term Gouden Eeuw is zowel treffend als een ‘vergaande versimpeling’, erkent Prak. Maar hetzelfde kan gezegd worden van historische begrippen als de Verlichting (die aan het gros van bevolking voorbijging) en de Renaissance (slechts een kleine elite greep terug op de Oudheid).

Wie verder wil kijken dan het etiket, krijgt van de prettig schrijvende Prak in zo’n 300 pagina’s een toegankelijk overzicht. Ook voor de zwarte kanten is volop aandacht in Nederlands Gouden Eeuw, van slavenhandel tot de ‘christenmens onwaardige’ wreedheden van Jan Pieterszoon Coen. Overigens beleefde ook het Europese werkvolk op de VOC-schepen weinig plezier aan hun Gouden Eeuw. Het waren ‘schuldslaven’ van wie tweederde aan boord of in Azië stierf.

Maarten Prak: Nederlands Gouden Eeuw. Prometheus; € 27,50.

Meer over