Nederland 3 brengt 'meer nieuwe programma's dan Talpa'

Tot twee weken geleden is geschoven met schema's en uitzendtijden, maar nu is het zover: 'Nederland 3 staat op scherp', heette het afgelopen dinsdag op de presentatie van het winterseizoen van de Nederland-3-omroepen VARA, VPRO, NPS, RVU en Llink....

Jean-Pierre Geelen

'Wij brengen meer nieuwe programma's dan Talpa', zei zendercoördinatorLennart van der Meulen op die gelegenheid. Hij moet ook wel, want het iszijn ambitie het marktaandeel van 7,5 op te schroeven naar 8,5.

Nieuw op Nederland 3 is onder meer de programmering van Llink, de opidealistische leest geschoeide omroep van de Rotterdamse Anna Visser. Inhet programma Milieuridders gaan Robbie Muntz en Paul Jan van der Wint'dieren, natuur en milieu weer op de kaart zetten'.

Opvallend is ook Mr Kahoona, een virtuele goeroe - de gelijkenis metPaul de Leeuws creatie Annie de Rooy zal toeval zijn - die praktischeoplossingen gaat bieden voor wereldproblemen.

De echte Paul de Leeuw heeft met Mooi weer De Leeuw, aanvankelijk alleenvoor de zomer bedoeld, definitief de plek van Jack Spijkermans Kopspijkersop zaterdagavond overgenomen.

Matthijs van Nieuwkerk (Paul de Leeuw: 'Je bent hard op weg de Gordonvan Nederland 3 te worden'.) presenteert een dagelijks programma in devooravond in de traditie van B & W (maar toch anders). Titel nogonbekend, evenals de presentator die het om de dag van Van Nieuwkerkoverneemt.

Jeroen Pauw en Paul Witteman presenteren vanaf eind september elkezondagavond Woestijnruiters, waarin zij gasten ondervragen over hun motieven. Kijkcijfers niet gegarandeerd, zegt Pauw: 'Vooraf staat iedereenaltijd te high-fiven en te roepen dat het fantastisch wordt, maar hetblijft altijd afwachten.'

In Brusselse Kermis verkent Marten Minkema (een programmamaker 'uit deschool van Peter Flik') wekelijks 'de mierenhoop van belangendragers enmachtuitoefenaars' uit de Europese hoofdstad.

Veel blijft ook bij het oude: zaterdagavond blijft voor de VARAcabaret-avond. Het zwarte schaap keert terug, waarin Inge Diepman eenhoofdpersoon confronteert met zijn of haar opponenten.

Holland Sport, het sportprogramma van Matthijs van Nieuwkerk enWilfried de Jong, staat prime time geprogrammeerd op maandag - volgenszendercoördinator Van der Meulen 'een mooie plek, waar nog weinig sportzat'.

De VARA lanceert deze maand drie digitale themakanalen: een consumentenkanaal, een cabaretkanaal en een 'VARA-verzoekkanaal'. Volgendjaar volgen een wetenschapskanaal en een kanaal voor jongeren.

Jean-Pierre Geelen

Meer over