Naftaniël: 'Bedenkelijke rol Kunstbezit'

De voormalige Stichting Nederlands Kunstbezit (SNK) heeft na de oorlog 'een bedenkelijke rol gespeeld' bij het teruggeven van door de nazi's geroofde kunst....

Naftaniël heeft tevens zitting in de commissie-Ekkart. Het onderwerp ligt buiten de taak van de commissie, aldus Nathaniël.

Volgens hem zijn in de jaren '50 kunstvoorwerpen, die terugkwamen uit Duitsland en toebehoorden aan veelal joodse Nederlanders, op initiatief van de SNK geveild. Verder kregen families die kunst terug wilden hebben, te horen dat zij die moesten kopen. 'Het is zaak dat dit in kaart wordt gebracht', meent Naftaniël.

Meer over