Na de tsunami

Mooi trouwens, de nieuwe vormgeving van het Journaal. Opvallend wel hoeveel het ontwerp lijkt op dat van het Vlaamse nieuws, met dat melkglas en die schuin weglopende wand in de studio....

Zowel het aanbod van Nederland 1 als dat van 2 stond dinsdagvoor een deel in het teken van de nasleep van de tsunami. Netwerkkeerde terug naar Atjeh om er drie overlevenden van de rampopnieuw te portretteren. Een klus waarbij de tekstredacteuren opde redactie en de audio-afdeling opnieuw op hun apocalyptischeverbeeldingskracht werden aangesproken. Maar ook zonder dieEO-bombast kwam de boodschap wel over: in dat deel van Atjeh datNetwerk bezocht, lijkt van de internationale hulpverlening nogweinig te zijn terechtgekomen.

Op Nederland 2 verzorgden NOS, Twee Vandaag en NOVAgezamenlijk het vijf kwartier durende Tsunami, 1 jaar later. Datbegon op een andere manier stevig, namelijk met de mededeling dater van de netto 189 miljoen euro die voor de wederopbouw in degetroffen landen beschikbaar is, nog slechts 39 miljoen ookdaadwerkelijk die kant is opgegaan, zijnde ongeveer '5,30 europer bereikt persoon', de kosten van vitamine A-tablettenmeegeteld. Oorzaken volgens Nederlandse betrokkenen: corruptie,de bureaucratische processen in Azië die 'buitengewoon taai engekmakend' zijn, maar ook het feit dat hulporganisaties elkaarvoor de voeten lopen bij het 'wegzetten' van hun miljoenen, ende overschatting van hun eigen mogelijkheden bij het realiserenvan nieuwe infrastructuren.

De reportages die we daarna van onder anderen Step Vaessen(Atjeh), Caroline van den Heuvel (Sri Lanka) en Tom Kleijn(Phuket) te zien kregen, moesten duidelijk maken hoe daar terplaatse door slachtoffers, plaatselijke autoriteiten en decorrespondenten zelf tegenaan wordt gekeken. Het warmegiro-555-gevoel van begin dit jaar werd in hun verhalen in elkgeval niet weerspiegeld. Zeker niet bij visser Julizar,geportretteerd in Netwerk, die dankzij onze nationaleinzamelingsactie over een nieuwe boot beschikt. Prachtiggeschenk, maar helaas wel te klein om er op zee mee te varen.

Meer over