NA 250 COUPLETTEN HET REFREIN

'Multimedia-performer' en oud Toppop-presentator Ad Visser (58) gaat zondag 15 januari in De Kleine Komedie in Amsterdam de langste song ter wereld uitvoeren....

Allemachtig, 1050 coupletten.

'Ja. Het heeft zich zo ontwikkeld. Ik had iets in mijn hoofd, ik ben alweer een tijdje singer/songwriter. Wat me motiveerde is de zucht naar hetgeluk, de zin van het bestaan. Dat me dat meer dan vier coupletten zoukosten, kon ik wel raden. Ik ben maar doorgegaan. Ik was helemaal niet uitop een record. Na het negende denk je: het wordt wel wat lang. Bij honderdvraag je je af: waar gaat dit heen? Bij achthonderd: zeg, gaat dit de restvan mijn leven zo door? Bij 1050 was het: dit moet het zijn. Dit is eennatuurlijk punt.'

Na 8 uur en 42 minuten?

'Als ik het zelf speel, ja. Tenminste: als je het doorrekent. Ik heb hetnog nooit geheel uitgevoerd.'

Er komt toch nog wel een refreintje, ergens?

'Om de 250 coupletten. Dan is het: en nu allemaal!'

Bruggetjes, breakjes?

'Nee, geen bruggetjes, geen breakjes. Wel pauzes. Van 6 tot 8 gaan wezelfs eten.'

Langdradigheid ligt op de loer.

'Het wordt zeker niet saai. De muziek bestaat uit een mozaïek aanmelodieën. Het is aan de performers wat ze met de tekst gaan doen. Hetwordt een mix van muziek, spraak en cabaret. Najib Amhali komt, WimHelsen, Wende Snijders, The Ashton Brothers, het Zapp String Quartet, Robvan de Meeberg als Wim Kan; 25 in totaal. De een heeft de ander gebeld ommee te doen. Het wordt heel spannend. Er is een rails: de melodieën. Eris een trein: dat is de tekst. Het is aan de artiesten om de stations inte richten. Er zal improvisatie zijn. Ik verwacht dat thema's zullenopduiken en verdwijnen, zich met elkaar zullen verstrengelen. Het zou besteens wat kunnen uitlopen. Maar ik weet niet eens of alle 1050 couplettenvoorbij komen. Het is niet belangrijk. Ik ben geen boekhouder.'

Waar gaat het over?

'Ik speelde in 2004 op de Parade, en ik zag dat aparte wereldje.Iedereen was bezig met zijn leven vorm te geven. Dat inspireerde. Hetnajagen van geluk, illusies, waanideeën. De valkuilen van de liefde. Dedromen van de romantiek. De geheimen van de geest. De macht van het geld.De greep op het leven. Moet ik nog doorgaan?'

Het wordt wat veel.

'Ach, het brein kan veel hebben. Maar het verhaal laat zich niet in eensms-je samenvatten. Het refrein, daar zit wel een conclusie in. Maar datis tien strofes. Dat kun je hier toch niet kwijt. Nou ja, een poging dan:het heeft de pretentie de code van het zijn te willen kraken. En dangelijk: hahaha. Die relativering moet er bij. Ha. Ha. Ha. Zo serieus hoefthet allemaal niet. Maar anderzijds: waarover moet je je anders druk maken?Hoe het weer morgen is? Kom nou.'

Waarom doet u het?

'Dingen schrijven, dingen maken, dat hoort bij mij. Ik speelde enkeledelen uit het nummer op de Nacht van de Filosofie in Felix Merites. Erkwamen twee uitgevers op me af. Het is nu enige tijd uit in boekvorm. JoostNuissl van De Kleine Komedie zei: voer het uit. Nu! Niet wachten. Zo gaathet vaker: van project naar project. Superclean Dreammachine, Brainsessies,Kamasutra Experience.'

Maar eeuwig Toppop-hoofd.

'Het is onderdeel van mijn geschiedenis, ja. Het behoort tot hetcollectief geheugen. Dat begrijp ik. Het zit me niet in de weg.'

Meer over