MOORE BEWEERT NIKS, HIJ INSINUEERT

Bowling for Columbine is de zesde film in een reeks van tien die door de Volkskrant wordt uitgebracht. Moore's manipulatieve methode werkt uitstekend....

Dylan Klebold en Eric Harris, de jongens die op 20 april 1999 twaalfleerlingen en een leraar doodschoten op hun school in Littleton, luisterdengraag naar de muziek van Marilyn Manson. Dus hielden de Amerikaanse mediade exorbitante rockzanger verantwoordelijk voor het drama. Grote onzin,stelt het linkse geweten van de Verenigde Staten, Michael Moore, in zijndocumentaire Bowling for Columbine, waarin hij de fascinatie voor wapensen geweld in zijn land aan de kaak stelt. Dan kan de reden voor het geweldnet zo goed worden gezocht in het bowlingklasje dat de twee schuttersbezochten voordat ze hun op internet bestelde, semi-automatische wapensleeg schoten. Of in de zware Amerikaanse bombardementen op Kosovo, opdezelfde dag.

Bowling for Columbine kwam Moore op een karrenvracht aan kritiek testaan, in tientallen films, boeken, tijdschriften en op internetsites. InForbes Magazine beweerde Dan Lyons dat de jongens helemaal niet zijn wezenbowlen voor de schietpartij. En in de Lockheedfabriek bij Littleton wordenhelemaal geen massavernietigingswapens gemaakt, maar lanceerinrichtingenvoor televisiesatellieten.

De scène waarin Moore met een geweer op zijn schouder vraagt of hetniet gevaarlijk is wapens uit te delen in een bank is in scène gezet,aldus Moores critici. De North Country Bank & Trust in Traverse City,Michigan, geeft slechts wapens cadeau bij het openen van een lang lopendespaarrekening, en alleen na een grondig antecedentenonderzoek. JamesNichols, de broer van een van de terroristen achter de bomaanslag op 19april 1995 in Oklahoma City, sleepte Moore zelfs voor de rechter. Nicholsvertelt in Bowling for Columbine dat hij wapenbezit noodzakelijk acht vooreen vreugdevol leven en toont Moore het geweer dat altijd onder zijnhoofdkussen ligt. Omdat hij onder valse voorwendselen zou zijn gefilmd,eiste Nichols een schadevergoeding van 20 miljoen dollar.

Nichols' klacht werd afgewezen door de rechter; wat Michael Moorebeweert is waar en niet smadelijk. Maar Moore beweert eigenlijk helemaalniet zo veel in Bowling for Columbine, hij suggereert en insinueert vooral.De kijker legt zelf verbanden. Alleen zijn dat, door de manipulatievemontage, precies de verbanden die Moore zijn toeschouwers wil laten leggen.Subtiel is anders, maar Moore's methode werkt uitstekend.

Bowling for Columbine won onder meer de Oscar voor beste langedocumentaire, de speciaal in het leven geroepen Prix du 55ème anniversaire in Cannes, de publieksprijs op het Amsterdamse documentairefestival IDFA,en werd door de internationale organisatie van documentairemakers IDAgekozen tot beste documentaire aller tijden.

Meer over